Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

KOMPLET Účetní souvztažnosti ÚSC (akt. 3-2024)

KOMPLET Účetní souvztažnosti ÚSC (akt. 3-2024)

Ing. Ivana Schneiderová, Bc. Klára Vavrišinová, Ing. Zdeněk Nejezchleb

Zaúčtování 420 účetních případů na obcích (ÚSC) s výklady a s rozpočtovou skladbou, snadné vyhledávání.

Vydání

Březen 2024

Typ

Elektronická

Cena

2 800 Kč

Objednat publikaci

Popis

Jedná se o soubor pdf obsahující účetní souvztažnosti případů, které vznikají v ÚSC dle praxe v souladu se závaznými účetními předpisy pro ÚSC. Příklady jsou zpracovány do tzv. karet, kde karta obsahuje příklad souvztažnosti, případně výklad k zaúčtování, varianty zaúčtování, dále u úhrad i volbu položky rozpočtové skladby a případně výklad k položkám. V některých příkladech je upozornění i na daňovou problematiku. Celkem 396 stran výkladů a příkladů k účtování ÚSC. Snadné vyhledávání v pdf souboru nebo přes indexy účtů a položek (indexy jsou součástí materiálu ke stažení).

Důležité:

Dokumenty budeme případně aktualizovat a rozšiřovat účetní souvztažnosti zdarma  - je tam důležitý ten mail při objednávce, tam se pošle informace o rozšíření a aktualizaci a případně se i změny přiloží, když by byly nějaké větší - to počítám po dobu 2-3 let. Nové dokumenty za úhradu by byly jen v případě hodně rozsáhlých změn v účtování, to zatím neočekáváme. Takže za nabízenou cenu je včetně aktualizací a rozšiřování. 

Reference: 

Dobrý den, zakoupili jsme si na úřad do VM vaší E-knihu, dnes jsem ji již začala studovat, je to perfektní materiál, moc děkuji za sebe, i za ostatní naše kolegyně, jste skvělí. Díky a mějte hezké dny. St. Fišerová Vysoké Mýto

Dobrý den, často využíváme vyhledávání v dotazech či vzorech v případě, že máme pochybnosti o zaúčtování. Naprostou ,,peckou" je zpracování e - publikace ,,KOMPLET Účetní souvztažnosti ÚSC č. 1 až č. 8", za což patří celému týmu veliké poděkování. Jedná se o ucelený soubor materiálů, který velmi usnadní práci především díky uvádění rozpočtové skladby a vyhledávání v pdf.  Materiály jsou  srozumitelné a velmi užitečné, díky nim je mnohem snadnější zaúčtovat účetní případy i v době nenadálé nepřítomnosti či čerpání dovolené paní účetní. Je to pro obec velká pomoc. Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovice na Hané. 

Ukázky z knihy

Okruh témat

 • Pohledávky, výnosy, příjmy (příklady řazeny dle položek RS)
 • Závazky, náklady, výdaje (příklady řazeny dle položek RS)
 • Časové rozlišení (včetně dohad)
 • Zálohy (krátkodobé, dlouhodobé, bytový fond)
 • Zásoby (materiál, zboží, výrobky – příklady i pro PO)
 • Transfery (přijaté i poskytnuté)
 • Majetek (DM, DDM, pozemky, stavby, směny, RH, opravné položky)
 • Převody a finance (mezi účty, pokladny, financování, řízení likvidity)
 • Vlastní zdroje - výběr
 • Podrozvaha 
 • Příklady - výběr na DPH (PDP, DUZP nemovitosti)

Komu je kniha určena

Začínající i pokročilé účetní obce, DSO, kraje, pro kontrolory z krajů a auditory.

Elektronická publikace

Materiály jsou určeny pouze pro Vaši účetní jednotku - lze zakoupit jednou a je pro všechny účetní na obci nebo městě, ale je zakázáno je dále šířit. 

Jedná se o elektronickou knihu, není však potřeba mít čtečku! dokumenty obdržíte ihned po připsání úhrady na náš účet. Soubory souvztažností budou zasílány vždy ve formátu doc (word) a ve formátu pdf (k zajištění formátování). Indexy SU (přehled účtů SUO s uvedením č. karet, na kterých je účet použit) a Index položek (přehled položek RS s uvedením čísel karet, na kterých je položka použita) jsou ve formátu xlsx (excel). 

Magistráty, MČ, města – důležité upozornění!

 • Při vyplnění objednávky zvolte mailovou adresu, kam bude možné zasílat i případná doplnění nebo aktualizace zakoupených knih, aby byla zajištěna distribuce pro všechny pracovníky, kteří se zakoupenými souvztažnostmi pracují. V rámci jedné účetní jednotky stačí rozeslat mail o odkazem na stažení souvztažností, jednotlivý pracovníci si pak mohou i vybrat, které příklady nejvíce potřebují (příjmová účetní příjmy...apod.)
 • Pro účetní jednotku města nebo obce stačí zakoupit pouze jednu knihu, není však povoleno ji zakoupit i pro všechny městské části (Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeň).

Návrh a tvorba webu