Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Elektronická kniha — ke stáhnutí ihned po obdržení úhrady.

Účetní souvztažnosti ÚSC část: Závazky, náklady, výdaje

Účetní souvztažnosti ÚSC část: Závazky, náklady, výdaje

Ing. Ivana Schneiderová, Bc. Klára Vavrišinová, Ing. Zdeněk Nejezchleb

Účetní souvztažnosti ÚSC včetně RS- příklady řazeny dle výdajových položek RS (obsahuje i E knihu č. 4 - Zálohy; je i zahrnuta v ceně E knihy č. 2 - pokud si koupíte tuto E knihu č. 2, již neobjednávejte E knihu č. 4 Zálohy)

Vydání

Březen 2022

Typ

Elektronická

Cena

1 100 Kč

Objednat publikaci

Popis

Jedná se o účetní souvztažnosti v souvislosti s výdaji ÚSC na účetních případech z praxe. Příklady jsou řazeny dle položek rozpočtové skladby. Příklady jsou zpracovány do tzv. karet, kde karta obsahuje příklad souvztažnosti, případně výklad k zaúčtování, varianty zaúčtování, dále  u úhrad jsou položky rozpočtové skladby a případně výklad k položkám. V některých příkladech je upozornění i na daňovou problematiku. E kniha výdaje má 80 stran příkladů.  Obsahem E knihy jsou transfery jen v základu, transferům přijatým i poskytnutým ve vazbě na ČÚS 703 se věnuje E kniha Transfery - nabízena samostatně. 

S obsahem - seznamem příkladů všech E knih se můžete seznámit v neplacené sekci dokumentů ke stažení na www.obecuctuje.cz (https://www.obecuctuje.cz/dokumenty/1835/stahnout).

 • S touto E knihou je dodávána i E kniha  Finance a převody. Jedná se o souvztažnosti používané při převodech mezi účty a pokladnami v rámci jedné účetní jednotky, o příklady na účtování zálohové a oddělené pokladny a o vybrané příklady účtování na položkách třídy 8  Financování včetně základních příkladů k finančnímu majetku. E kniha č. 8 má celkem 26 stran příkladů, příklady jsou zpracovány včetně použití položek rozpočtové skladby.
 • S touto E knihou je dodávána i E kniha  Zálohy. Jedná se o souvztažnosti používané při účtování záloh a jejich vypořádání, věnuje se i zálohám na služby k nájemnému. Jedná se o příklady na zálohy krátkodobé i dlouhodobé, přijaté i poskytnuté, u výkladů je uváděna i problematika DPH. E kniha Zálohy - 41 stran příkladů, příklady jsou zpracovány včetně použití položek rozpočtové skladby.

Ukázky z knihy

Okruh témat

 • předpisy nákladů a závazků s výkladem k postupu
 • předpisy k pořízení majetku
 • zaúčtování výdajů včetně RS s výkladem k RS
 • zaúčtování poskytovaných půjček 
 • účtování záloh krátkodobých i dlouhodobých, přijatých i poskytnutých včetně případů k bytovému fondu
 • převody mezi běžnými účty
 • pokladna zálohová a oddělená
 • úvěry, řízení likvidity

Komu je kniha určena

Začínající i pokročilé účetní obce, DSO, kraje, pro kontrolory z krajů a auditory.

Elektronická publikace

Jedná se o elektronickou knihu (zaslané dokumenty - nepotřebujete "čtečku"),  po objednání se automaticky odešle na mail uvedený při objednávce potvrzení s proforma fakturou.  Po uhrazení proforma faktury obdržíte cca do 3 hodin od úhrady  na e-mailovou adresu odkaz na úložiště, odkud si knihu (a případně další materiály) stáhnete v elektronické podobě. Soubory souvztažností budou zasílány vždy ve formátu doc (word) a ve  formátu pdf (k zajištění formátování). Indexy SU (přehled účtů SUO s uvedením č. karet na kterých je účet použit) a Index položek (přehled položek RS s uvedením čísel karet, na kterých je položka použia) jsou ve formátu xlsx (excel). Indexy jsou stejné pro všechny E knihy. 

Materiály jsou určeny pouze pro Vaši účetní jednotku a je zakázáno je dále šířit. 

Magistráty, MČ, města - důležité upozornění!

 • Při vyplnění objednávky zvolte  mailovou adresu, kam bude možné zasílat i případná doplnění nebo aktualizace zakoupených E knih, aby byla zajištěna distribuce pro všechny pracovníky, kteří se zakoupenými souvztažnostmi pracují. 
 • Pro účetní jednotku města nebo obce stačí zakoupit pouze jednu E knihu, není však povoleno ji zakoupit i pro všechny městské části (Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeň).

Návrh a tvorba webu