Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Elektronická kniha — ke stáhnutí ihned po obdržení úhrady.

Účetní souvztažnosti ÚSC část: Majetek

Účetní souvztažnosti ÚSC část: Majetek

Ing. Ivana Schneiderová, Bc. Klára Vavrišinová, Ing. Zdeněk Nejezchleb

Účetní souvztažnosti ÚSC na účtování o dlouhodobém a jiném majetku (DDM, podrozvaha), pořízení, vyřazení, odpisy, směny, RH, OP...(94 stran příkladů)

Vydání

Březen 2022

Typ

Elektronická

Cena

1 000 Kč

Objednat publikaci

Popis

Jedná se o účetní souvztažnosti uváděné na příkladech z praxe ÚSC na účtování o majetku dle ĆÚS 710 a ČÚS 709. Příklady jsou řazeny  dle pořadí účtů v SUO v třídě 0.  Příklady jsou zpracovány do tzv. karet, kde karta obsahuje příklad souvztažnosti, případně výklad k zaúčtování, varianty zaúčtování, dále u úhrad i volbu položky rozpočtové skladby a případně výklad k položkám.  E kniha má 94 stran příkladů.   

S obsahem - seznamem příkladů všech E knih se můžete seznámit v neplacené sekci dokumentů ke stažení na www.obecuctuje.cz (https://www.obecuctuje.cz/dokumenty/1835/stahnout).

Ukázky z knihy

Okruh témat

 • vymezení dlouhodobého majetku a DDM
 • příklady na DNM a DDNM
 • stavby (021) - způsoby pořízení, vyřazení, ocenění, TZ, likvidace, RH
 • věci (022)- způsoby pořízení, vyřazení, TZ, soubory
 • DDHM vetně věcných břemen
 • pozemky - ocenění, pořízení, vyřazení, směny, RH, OP 
 • kulturní předměty - pořízení, ocenění, sbírky
 • opravné položky 
 • leasing
 • vklady

Komu je kniha určena

Pro účetní na obcích, krajích, DSO - pro začínající i pokročilé, pro pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření obcí

Elektronická publikace

Jedná se o elektronickou knihu (zaslané dokumenty - nepotřebujete "čtečku"), po objednání se automaticky odešle na mail uvedený při objednávce potvrzení s proforma fakturou.  Je možné si najednou objednat více E knih. Po uhrazení proforma faktury obdržíte cca do 3 hodin od úhrady na e-mailovou adresu odkaz na úložiště, odkud si knihu (a případně další materiály) stáhnete v elektronické podobě. Soubory souvztažností budou zasílány vždy ve formátu doc (word) a ve formátu pdf (k zajištění formátování). Indexy SU (přehled účtů SUO s uvedením č. karet, na kterých je účet použit) a Index položek (přehled položek RS s uvedením čísel karet, na kterých je položka použita) jsou ve formátu xlsx (excel). Indexy jsou stejné pro všechny E knihy. 

Materiály jsou určeny pouze pro Vaši účetní jednotku a je zakázáno je dále šířit. 

Magistráty, MČ, města – důležité upozornění!

 • Při vyplnění objednávky zvolte mailovou adresu, kam bude možné zasílat i případná doplnění nebo aktualizace zakoupených E knih, aby byla zajištěna distribuce pro všechny pracovníky, kteří se zakoupenými souvztažnostmi pracují. 
 • Pro účetní jednotku města nebo obce stačí zakoupit pouze jednu E knihu, není však povoleno ji zakoupit i pro všechny městské části (Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeň).

Návrh a tvorba webu