Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

12/10 2018 transfer 403 a rozpuštění

Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 11/2017, do majetku vložena 2/2018, odpisovat se začalo od 3/2018. Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Z MMO mi poradili následující postup, ale mě se měsíční odpis transferu dle tohoto vzorce zdá příliš nízký vzhledem k výši investice (cca 7,5mil) a výši transféru(4 mil). Je tento vzorec správný? 1. Vypočíst transferový podíl = transfer / pořizovací cena 2. Vypočíst měsíční odpis transferu = měsíční odpis x transferový podíl (zaokrouhlit na 2 desetinná místa) 3. Po výpočtu měsíčního odpisu transferu násobit počtem měsíců, kdy měl být majetek odepisovaný. Vypočtený transfer se poté naúčtuje v UCT 403/672? Děkuji za odpověď

V prvé řadě záleží, zda má být opraveno nebo je dotace nová skutečnost. Budu předpokládat, že je potřeba provést opravu chyby, tzn. že jste opomněli transfer přiřadit na kartu majetku a začít ho rozpouštět, ale nejpozději k datu zařazení majetku jste jej měli závazně přiznaný (rozhodnutí nebo smlouva). Kdyby ne, tak by totiž nebylo správně jej rozpouštět zpětně, ale začít až nově . Dále mi nesedí, že uvádíte - investice byla dokončena v listopadu loňského roku, ale zařazena do majetku až v únoru? Jestli byly splněny podmínky pro zařazení do majetku, byl dokončen a např. zkolaudován, měl být zařazen v listopadu, ale neznám konkrétní okolnosti, tak to berte spíš jako poznámku, abyste správně posoudili, od kdy měla být dotace rozpouštěna (a majetek odpisován). Teď už k jádru dotazu: Výpočet výše rozpouštění by měl umět program po zadání dotace na kartu majetku sám. Nicméně, chcete-li ověřit postup, ten je uveden v ČÚS č. 708. K jednotlivým bodům:

1. Nejprve je opravdu potřeba vypočítat transferový podíl (TP). Vypočítá se tak, jak uvádíte, tedy poměrem transferu k pořizovací ceně majetku. Když pořizujete nový majetek, není to TZ nebo k němu nemáte další dotaci, tak je to opravdu jen takto jednoduché.

2. Měsíční rozpouštění transferu se v souladu s bodem 8.3 ČÚS opravdu vypočítá jako částka měsíčního odpisu násobená TP

3. opět souhlas i se zaúčtováním zápisu 403/672

Může se vám zdát, že částka rozpouštění dotace je nízká, tady hraje roli, jakou životnost jste majetku nastavili, dotace by se měla rozpouštět do výnosů proti odpisům po celou dobu životnosti, tedy klidně třeba 80 let, toto si taky můžete v majetku zkontrolovat, jestli to takto vychází. Závěrečná poznámka pro jistotu - je ale důležité mít dotaci zavedenou i "účetně" na účtu 403, nejen v majetku. To předpokládám, že máte -  jestli není dotace ještě vypořádaná, pak ve formě dohady 388/403, jestli je vypořádaná, pak je také již zaúčtovaná na str. D účtu 403, to je potřeba pro to, abyste jí následně zúčtovávali do výnosů zápisem 403/672.  

11/10 2018 14 fotografií za 10 tis. Kč.

Město uzavřelo licenční smlouvu k užití 14 ks fotografií na dobu časově neomezenou. Celková částka je 10.000,-Kč. Je správné účtovat takto ? účet 558, položka 5179, majetková evidence účet 018/078 ( máme rozmezí od 7.000,-Kč do 60.000,-Kč).

Ano, takto je to správně vyhodnoceno. Je to jedno právo na 14 fotografií, souhlasím se zaúčtováním. 

11/10 2018 Pozemky, směna pozemků

Prosím o radu se zaúčtování ohledně směny pozemků, kde kupní cena je uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN. Směnná smlouva: Obec 1. směňující - směňuje Věc 1 v hodnotě (dle místa a času obvyklá) 221 000,- Kč, 2. směňující (manželé) - směňují Věc 2 v hodnotě 16 250,- Kč. Rozdíl, tj. 204 750,- Kč uhradí manželé do 15 dnů od podpisu smlouvy. Smlouva podepsána 19. 9., peníze na účtě 20. 9., návrh na vklad podán 26. 9.. Dle evidence je hodnota pozemků (věc 1) v majetku obce ve výši 495 515,68 Kč. Prosím o zaúčtování. Příjem peněz, návrh na vklad. Ještě bych se zorientovala ve směně běžné, vyřazení v naší hodnotě, zařazení pak nabývaného dle smlouvy, ale úhrada před návrhem? Zálohy, atd. Jsem už zmatená a nemůžu se dopočítat, co mám mít kdy.

1. Příjem zálohy 231 odpa účelu pozemku pol. 3111/324

K datu návrhu na vklad:

2. předpis prodeje pozemku 311/647 221 tis. Kč

3. předpis závazku 042/321 16250 Kč

4. kompenzace 321/311 16250 Kč

5. zúčtování zálohy 324/311 204750 Kč

6. vyřazení vašeho pozemku 554/031 v účetní ceně 495515,68 Kč

7. zařazení nabytých pozemků 031/042 16250 Kč

Vzhledem k rozdílu jste možná měli přecenit na RH? Máte stanovenou významnost? Na obec je těch 200 tis. Kč docela hodně, ale významnost mít můžete. 

10/10 2018 Koupě pozemku

Nějak jsem se zamotala do účtování koupě pozemku. Pozemek jsme koupili, pak neprošel návrh na vklad a asi zatím do konce roku ani neprojde, je tam nějaká zástava. Účtovala jsem všechny náklady spojené s koupí pozemku, vč. úhrady majiteli na 042, při zrušení návrhu na vklad, jsem odúčtovávala koupi (042/031) a při té příležitosti jsem přišla na to, že hodnota zaplacená majiteli (5.400 Kč) měla být spíš na 052, takže jsem to pro klid duše taky opravila (052/042) a už se v těch opravách ztrácím. Mělo by to být takto:? Zaplatili jsme za geom. plán a návrh na vklad 4,437 Kč (042/321), dále jsme zaplatili hotově za pozemek majiteli 5.400 Kč (052/3639 6130). Zařazení pozemku k datu návrhu na vklad: 042/052 5.400 Kč a 031/042 9837 Kč. Tzn. že pokud do konce roku nebude vklad dořešen, bude na účtu 042 - 4.437 Kč (geom.plán a částka za první návrh na vklad) a na 052 pořád - 5.400 Kč? (hodnota pozemku z kupní smlouvy)

Kupní cenu zaplacenou za pozemek před podáním návrhu na vklad jste dobře vyhodnotili jako zálohu na účet 052. K datu návrhu na vklad jste ale měli účtovat předpis prodeje zápisem 042/321 v kupní ceně 5400 Kč, zálohu zúčtovat zápisem 052/321 a pozemek zařadit 031/042. Vám to ve výsledku vyšlo stejně, ale přesnější je zobrazit tam i ten závazek a jeho zúčtování se zálohou a účtovat tedy takto. Jelikož se vklad ale neuskutečnil, tak zápisy zrušte, jak navrhujete a nechte to, jak to máte (do doby nového vkladu, ten účtujte pak viz výše) - související výdaje na účtu 042 a zálohu kupní ceny na účtu 052, je to tak v pořádku a správně.

3/10 2018 kolaudační souh., nalezená stavba, RPC, zvýšené křižovatky

Leží mi před sebou 2 kolaudační souhlasy. 1. souhlas: "rekonstrukce chodníku U Hřbitova a Sadová" - v majetku obce je pouze ten chodník U Hřbitova a to v min. hodnotě cca 25 tis. Ten v ulici Sadová v majetku neevidujeme, ale historicky tam je. Podle informací, které jsem dostala bych měla nejprve chodník, který v majetku nemám, ocenit reprodukční pořizovací cenou. Jak prosím zaúčtuji a zařadím "nalezený majetek v RPC"? Všechny vynaložené náklady by potom byly jen na 511/2219 5171 i přes cenu cca 1,5 mil. Kč. Můžu mít k opravám kouladaci? 2. souhlas: "zvýšené křižovatkové plochy ulice Školní" - co je zvýšená křižovatka? Je to TZ komunikace? Dle mého ano. Ulici Škoní mám v evidenci majetku obce, takže veškeré náklady na 042/2212 6121 a teď po kolaudaci zvýším hodnotu komunikace?

1. Nevím, jaké práce byly konkrétně provedeny, jestli je to rekonstrukce ve smyslu TZ nebo jen odstranění opotřebení - oprava. Podle toho se odvíjí i účtování. Nevím přesně, jaké práce podléhají kolaudaci podle stavebního zákona, ale vždy je potřeba se rozhodnout podle toho, co přesně jste na majetku dělali. Jestli jste chodníky nějak rozšiřovali, měnili jejich parametry, je to spíše TZ. Jestli jste jen vyměňovali stávající povrch, pak je to oprava a to bez ohledu na její cenu, někdy bývají opravy nákladnější než je historické ocenění majetku. Ohledně nezařazeného chodníku jsou pak v souladu s tím dvě varianty. Buď jako vícenález zařadit do majetku zápisem 021/401 a účtovat to jako opravu. Druhá možnost by byla účtovat to rovnou jako pořízení nového, ale to jen tehdy, kdyby ten původní byl ve špatném stavu a nemělo smysl jej proto zařazovat s tím, že se opravdu spíše budoval nový. Ohledně vazby kolaudace a oprava v účetnictví - taková vazba není, i oprava se dá kolaudovat, naopak i TZ nemusí mít kolaudaci. Není zde souvislost.

2. To raději, stejně jako první bod, proberte s nějakým technikem, stavebním dozorem, prostě s někým, kdo ví, co se konkrétně dělalo. Já bych to takto od stolu také chápala jako rozšíření křižovatky, tedy TZ komunikace.

30/9 2018 Místní komunikace

Máme v obci místní komunikaci, budeme dávat asfalt, rozšiřovat se nebude není kam. Kdysi tam byl nějaký povrch ale teď kde nic tu nic. Starosta řekl, že ohlášení na to být nemusí a že je to oprava. Ale komunikaci nemáme ani v majetku obce, řekla jsem mu, že těžko můžeme opravovat něco co nemáme. Mohla bych jen na základě faktury zaúčtovat do majetku ?

Když jí nemáte v majetku, tak jsou dvě možnosti. Buď jí zařadit jako vícenález v RPC zápisem 021/401 (ale zase i dohledávat, jestli měla být vaše) a pak to účtovat jako opravu nebo jí zařadit jako novou komunikaci. Já bych to ve vašem případě spíše řešila jako pořízení nové komunikace, bez ohledu na to, jak to bude řešeno se stavebním úřadem, je to jednodušší a i přesnější řešení, když je v natolik špatném stavu, že původní povrch už zcela zanikl. Nezbytnou podmínkou je ale vlastnictví pozemku obcí, na kterém komunikace vznikne.

27/9 2018 Lesní pozemek

Obec kupuje od fyzické osoby lesní pozemek včetně porostu za cenu dle kupní smlouvy 16.050,-Kč. Nechali jsme si vypracovat posudek, ve kterém je pozemek oceněn na 28.248,-Kč a lesní porost na tomto pozemku na 13.707,-Kč. Obec hradí posudek a vypracování kupní smlouvy (4.700,-Kč) a kolek (1.000,-Kč). Jak budeme účtovat a v jaké ceně?

Podle vyhlášky 410/2009 Sb. se pozemky oceňují včetně porostů. Oceňujeme kupní cenou, tj. pořizovací včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Takže vše na 042 , k datu návrhu na vklad zařadit do majetku na 031, cena bude 16050 (bez ohledu na ZP - volíme kupní cenu; touto cenou pořizujete i porosty)+5700. 

11/9 2018 pozbytí pozemku soud - vydržení

Město pozbylo pozemek na základě rozsudku soudu, nový majitel pozemek vydržel. Jak prosím zaúčtovat, je správně 401/031? Jako škoda 547/031se mi to nezdá, váhám.

Kopíruji vám sem odpověď na podobný dotaz, vyberte podle toho, co více odpovídá vašemu případu, ale vypadá to spíše na ten náklad, pak můžete použít účet 549.

21/9 2016 ! právo vydržení

Obec na základě práva vydržení dala část pozemku dvěma majitelům přilehlých pozemků, kteří tuto část pozemku využívali. Jak je to v tomto případě s přeceněním na RH. Pozemek máme v majetku 0,70 Kč za m. Jak mám v tomto případě zaúčtovat? Kdo platí daň z převodu nemovitosti.

Reálnou hodnotou se pozemky oceňují, jen když jsou určeny k prodeji. Pokud bylo  uplatněno vydržení (majitelé užívali v dobré víře část vašeho pozemku déle než 10 let), tak k datu návrhu na vklad jen vydrženou část pozemku vyřadíte v účetní hodnotě 0,70 Kč x počet metrů vydržené části zápisem xxx/031. Daň z nabytí nemovitých věcí platí v případě vydržení nabyvatel.

A teď problém s tím xxx MD. Vedli jsme k tomu diskusi s JMK a závěr byl asi tento: 

-          Pokud je to případ vyplývající z "neschopnosti obce" a nedostatečné péče o majetek … - potom jako náklad 549 MD

-          Pokud vydávám něco, co se zjistilo, že mi asi historicky nemělo patřit – potom proti 401 MD. 

10/9 2018 Chodníček

Provádíme výměnu žulové dlažby za zámkovou na chodníku u OÚ a na prostranství před OÚ. Protože se část výměny neuskutečnila zbyly žulové kostky tak jsme udělali cca 0,5 m x11 m chodníčky v parku ke kapličce a k pomníku padlých. Jenže já jsem dala do nákladů a na 5171 opravy a udržování a teď nevím jestli ten chodníček by neměl být jako stavba když tam byla tráva. Pokud by mi kameník odhadl cenu chodníčku mohla bych si odúčtovat z nákladů a pořídit jako stavbu na základě toho odhadu ? Nebo jak jinak ?

Určitě je vhodné je jako nové stavby pořídit do majetku. Zde je vhodné provést opravu - rozdělit fakturu na investici a neinvestici a investici přeúčtovat  042 MD/511 minus MD a i RS by se měla přeúčtovat v hodnotě investice z pol. 5171 na pol. 6121. Uvádíte, že jste účtovali na položku 5171, tzn. asi vám v jednom fakturovali materiál i práci a v době vynaložení výdaje už jste věděli, že část je oprava starých chodníků a část výstavba nových, tedy proto nejlépe takto.

10/9 2018 Nákup pozemku a nemovitosti

Koupili jsme pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří, stav. parcela č. 77 ( součástí je budova - objekt k bydlení ) a pozemek - ostatní plocha, par. číslo 118/3. A mám dvě kupní smlouvy - 1/2 těchto pozemků koupili za částku 100 000 Kč , a druhou polovinu těchto pozemku za 1 000 000 Kč. Mám i znalecký posudek kde je upravena cena vlastnickým podílem a jedna celá polovina má hodnotu 2 071 260 Kč. ze znaleckého posudku je patrno pozemek č. 77 - má hodnotu 272 090,30 kč pozemek 118/3 - má hodnotu 173 4481,24kč¨ a provozní objekty areálu čp. 41 - mají hodnotu 3628230,90 kč zpevněné plochy štěrkové - mají hodnotu 44 534,90 kč septik - má hodnotu 22 280,80 kč oplocení z pletiva - ma hodnotu 1482,50 kč vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva č. sloupku - má hodnotu 418,50kč Prosím o radu jak zaúčtovat do majetku - bohužel ve smlouvě nemají zapsáno kolik je cena pozemků a kolik budovy, je to celková částka. Napadlá mě pouze udělat si poměrový ukazatel a podle toho přepočítat jednotlivé části.

Jelikož majetek pořizujete koupí, musíte jej ocenit pořizovací cenou, tedy kupní + případné související výdaje. Znalecký posudek vám ale v tomto případě určitě poslouží - jak navrhujete, musíte rozvrhnout cenu pozemků a budovy zvlášť, pro to použijete poměr rozvrhu cen ze ZP. Poslouží vám i pro případný rozvrh společných souvisejících nákladů. Můžete v tomto případě pro vše použít v souladu s vyhláškou k RS pol. 6121.

7/9 2018 Ocenění + účtování

Naší MČ byl prodán Dlouhodobý hmotný maj. (opěrná zeď, venkovní schodiště, schodiště pasáže, podúrovňové prostory, dlažba) za celkovou kupní cenu 1 Kč (dala jsem na 042) . V současné době čekáme na znalecký posudek, který ocení prodej nemovitostí v reprodukční ceně. Jak zavést tento majetek, zda každé zvlášť v reprodukční ceně a zda tuto zaplacenou 1 Kč přidat k jednomu majetku nebo rozdělit na jednotlivé majetky a jak to účtovat, pokud reprodukční cena bude nižší než 40 000,- Kč.

Nejjednodušší je zavést v pořizovací ceně a rozdělit pořizovací cenu na cca 5 staveb co uvádíte. Nevím však, proč máte ZP na RPC. Majetek pořízený prodejem se RPC neoceňuje. Lze se odchýlit od metody, musí být popsáno do přílohy k účetní závěrce a náklad z odpisů pak snižuje VH. Když je to významná částka, tak bych doporučila odchylku od metody schválit radou, právě kvůli vlivu na VH. Otázkou je i to ocenění vedlejšími pořizovacími náklady, posudek na RPC při koupi mi připadá zbytečný, moc do ceny nepatří. Např. GP, náklady na smlouvu apod. ano, tak zvažte. Lze zavést každou stavbu do majetku za 1Kč a rozdíl dát na zaokrouhlení. Ohledně hranice 40 tis. Kč - jedná se o stavby, ty se oceňují bez ohledu na pořizovací cenu, hranice se týká jen dlouhodobých věcí. 

6/9 2018 TZ pronajatého majetku

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů: Ve městě byl realizován velký projekt na revitalizaci areálu klášterů. Jednalo se o investiční akci za více než 300 milionů Kč, která byla financována z dotací. Jeden ze zhodnocených objektů patří Rytířskému řádu Křížovníků a tento objekt má město v dlouhodobém pronájmu. Nájem (518/321) je dlouhodobě započítáván proti provedeným stavebním úpravám předmětu nájmu v minulých letech 321/469. Nyní bylo v rámci projektu revitalizace provedeno TZ objektu ve výši 96,5 milionů Kč (máme na účtu 042), dotace činí 96 milionů (účet 403), neuznatelné náklady 0,5 milionu Kč. Řád nyní poslal nový dodatek k nájemní smlouvě, kde uvádí jako svůj závazek vůči městu pouze částku 0,5 milionu Kč, o celkové částce investice ani o dotacích se zde vůbec nezmiňuje. Jakým způsobem vypořádáme účty 042 a 403 ? Měli bychom toto TZ pronajatého majetku ve zbývající výši tedy 96 mil.Kč u nás zařadit a se souhlasem vlastníka a pronajímatele odpisovat (našli jsme podobný případ v dotazech stránek Obec účtuje z 23.3.2015) nebo existuje jiné účetní řešení ?

V prvním případě si TZ eviduje majitel, bude tomu tedy tak nejspíš i ve druhém případě? Asi ano, když dodatkem k nájemní smlouvě uznali svůj závazek. Záleží, jak se dohodnete, je i možnost, pokud vám dají souhlas, abyste toto TZ vedli v majetku vy a odpisovali jej, pak byste i rozpouštěli dotaci a nezapočítávalo by se to samozřejmě na nájemné, tzn. žádný dodatek k nájemní smlouvě by se nesepisoval. Pokud ale souhlas nedají a chtějí ho evidovat oni, což vypadá na pravděpodobnější variantu, pak jim TZ v podstatě "prodáváte" (úplatně předáváte), jen vám nezaplatí kupní cenu, ale budou to započítávat na nájemné, tzn. měli byste zaúčtovat předpis zápisem 469/646 v "kupní ceně", tedy co oni nabízejí 0,5 mil. Kč, vyřadit TZ byste měli zápisem 553/042 v jeho hodnotě 96,5 mil. Kč a rozpustit k tomu dotaci 403/672, když vyřazujete přes náklad. VH z této operace bude 0. Zápočet byste účtovali nadále stejně 321/469. Jen je důležité být v souladu s podmínkami dotace, jinak je jedno, jak se s nimi dohodnete.

5/9 2018 směnná smlouva pozemky a DPH,PDP

obec plátce DPh na základě směnné smlouvy nabývá 3 m2 vceně 300 RPC celkem FO nabývá od obce 18 m2, 3267,-- RPC,jedná se o st. pozemky. 311/647 celkem 3267,-- 042 celkem 300/321 -celkem 248,--Kč,343 celkem 52,-Kč- , potom se mi nevyrovná 311/321,nebo je základ daně hodnota získaného pozemku 300,--? Doplatek byl staven ve smlouvě ve výši 2967,--Kč. Při prodeji st. parcely plátci DPH je PDP?Prodávali jsem st. pozemek plátci a odváděli jsme my. Děkuji

Já to vezmu od poslední částí. Pokud prodáváte nemovitost, která splňuje podmínky, že z ní má být DPH odvedeno (například stavební pozemek), tak fakturujete ve standardním režimu i plátci DPH. Pouze v případech, kdy by podle zákona o DPH měl být daný prodej osvobozen od daně, ale podle §56 odst. 5 se s kupujícím (plátcem DPH) dohodnete na zdanění, tak se aplikuje režim PDP.

Nyní k vašemu případu směny - vycházím z toho, že uvádíte, že směňujete s fyzickou osobou a oba pozemky splňují charakteristiku "stavebních pozemků".

Nabýváte od fyzické osoby pozemek za 300 - nicméně on je neplátcem DPH, tedy u toho pořízení nemůžete nijak s DPH kalkulovat - tedy 031/321 ve výši 300. Na něj ale převádíte pozemky v RPC 3267 - tady vám ale nezbude nic jiného, než říci, že je to včetně daně - tedy

MD 311                     3267      / Dal 647            2700  

                                                  Dal 343              567

Částku 300 započítáte 321/311 a zbytek je doplatek - MD 231/Dal 311.

Poznamenávám, že ty diskuse, co je vlastně základem daně, jsou relevantní u směn, kde by se třeba řeklo, že váš má hodnotu 2500 a jeho 300 a že se to smění bez doplatku (důvodem by byl nějaký mimořádný zájem obce ....). To ale není váš případ - tady se u doplatku plně respektuje rozdíl hodnoty pozemků a je jasné, že by se měla zdanit hodnota, kterou převádí vaše obec (vy to jakoby prodáváte).

4/9 2018 Dotace IROP

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně účtování dotace z IROP. Část dotace je investiční a část dotace neinvestiční, 85 % je z EU, 5 % ze SR a 10 % spoluúčast, nástroj 107. Kolaudační souhlas na rekonstrukci mateřské školy byl vydán 18. 6. 2018, který nabyl právní moci dnem doručení datovou schránkou dne 20. 6. 2018. K tomuto datu jsem zařadila technické zhodnocení budovy do majetku. Započítala jsem všechny faktury, které se technického zhodnocení týkaly + dohadu na účet 389 (vícenáklady stavební firmy, které musí odsouhlasit ministerstvo pro místní rozvoj. Zaúčtovala jsem 042/389. Po odsouhlasení a zaslání dodatku smlouvy a faktury zaúčtuji: předpis - 321 - DAL ve výši na faktuře a 389 MD ve výši celé vytvořené dohad, kdyby byla částka vyšší než odhadovaná tak ještě MD na 551 ve výši, která přesahuje odhad, se kterým jsem počítala (pokud by byla faktura nižší než původní odhad byl by účet 551 na straně D).Úhradu bych provedla s výdajovou investiční položkou, protože většinu těch prací jsem zahrnula do pořizovací ceny právě tím odhadem. Dále jsem udělala dohadu dotace: 388/403. Dotaci ve výši účtu 403 k příslušnému majetku jsem již při zařazení majetku zapsala na majetkovou kartu a začala jsem v souvislosti s odepisováním rozpouštět do výnosů. Při vyúčtování dotace (ex post) zaúčtuji 346 ve výši uznané dotace MD a 388 D ve výši celé vytvořené dohadné položky. MD 672 ve výši rozdílu mezi uznanou dotací a odhadem (MD v případě, kdy bude dotace uznána v nižší částce než jsme očekávali) nebo D 672 ve výši rozdílu mezi uznanou dotací a odhadem (D v případě, kdy bude dotace uznána ve vyšší částce než jsme očekávali. Na majetkové kartě výši dotace 403 nebudu opravovat. Potom zaúčtuji 374/346. Ještě jsme dostali fakturu na autorský dozor k této akci, kterou jsem nezahrnula do vícenákladů na účet 389. Mohu tuto fakturu zaúčtovat již do nákladů na položku 5169 částka 24 200,- Kč., tento výdaj vznikl po datu zařazení majetku do užívání. Jak vysoký rozdíl může být mezi dohadou na 389 a skutečností?

Účtujete naprosto správně, ohledně vyúčtování dotace, tam je přesnější, když vznikne rozdíl od dohady, účtovat jej přes účet 403 ale tak, že nakonec se zúčtuje do výnosů, tzn. jak správně uvádíte, účet 403 zůstane v účetnictví i na majetkové kartě v původní výši, přesněji se to tedy účtuje takto: 346 MD ve výši přiznané dotace / 388 D  ve výši dohady a  403 MD (popř. D) ve výši rozdílu od dohady a následně tento rozdíl  zúčtujte zápisem 672 MD (popř.D)/ 403 D (popř. MD) a zúčtování záloh, tak, jak účtujete 374/346.  Ale jinak tomu rozumíte velmi dobře.

Ohledně faktury za autorský dozor, zde je potřeba vědět, kdy byly uvedené práce realizovány. Pokud až po zařazení majetku do užívání, pak patří klasicky do provozních nákladů, v tomto případě na účet 518. Pokud vám však někdo tento dozor vykonával během výstavby, ale výdaj jste nestihli do zařazení vynaložit, pak je to přesný případ pro vytvoření dohady 042/389, v tomto případě, pokud byste jí opomněli, není to významná částka, lze teď zaúčtovat na účet 551, analogicky jako rozdíl od dohady.

Jinak nikde není stanoveno, jak velký rozdíl mezi dohadou a skutečností může být, ale pokud se vždy budete snažit dohadovat co nejpřesněji podle v tom čase dostupných informací, nikdo nemůže vytknout, pokud by následně vznikl nějaký větší rozdíl. Pak je ale otázkou, jak s daným rozdílem naložit, jestli se držet striktně předpisů a zúčtovat jej u dohad dotací do výnosů, u dohad nákladů do nákladů nebo se odchýlit od metody a upravit dotaci na kartě, případně vstupní ocenění majetku.  

Nezapomeňte mít příjem a výdaj ve výši dotace označen nejen nástrojem, ale i účelovými znaky, ve vašem případě je potřeba oddělit i investici od neivestice.

3/9 2018 Převzetí majetku od spolku

Nemůžete si pamatovat jak jsme spolu řešily bezúročnou půjčku , kterou naše obec poskytla spolku. Ten za ní pořídil Stezku italského přátelství a když mu zaplatili slíbenou dotaci, částku obci vrátil. Je to cca 5 let co akce proběhla. Nyní ZO rozhodlo na žádost spolku převzít bezúplatně Stezku do svého majetku. Spolek odpisy nedělal. Za jakou cenu máme do majetku zavést? Částka pořízení byla před 5 lety 1470000,-. Jde o soubor majetku - lavičky, zpevněné plochy, informační panely, hráz rybníka , zábradlí, zpevněný svah u kostela.

Bezúplatné převzetí majetku od spolku zaúčtujete zápisem 021/401, popř. 022/401, popř. drobný majetek 028/088 a u něj zároveň 558/649 (jelikož spolek není VÚJ), a to v RPC, zjednodušeně v aktuální hodnotě majetku. Ve vašem případě nejjednodušeji a asi i nejpřesněji by bylo vypočítat RPC z hodnoty majetku v době pořízení, když jí máte k dispozici (1470000 Kč), odhadnout opotřebení a zařadit majetek v takto vypočtené zbývající hodnotě. Je ale určitě potřeba majetek jednotlivě řádně zařadit do majetku. Není v souladu s předpisy dělat soubor majetku z hmotných věcí a staveb, je možné do souboru zařadit pouze hmotné věci a to i nejlépe ty, které spolu nějak funkčně souvisí. Musíte tedy do majetku zařadit takto: hráz rybníka jako stavbu na účet 021, u laviček lze soubor, podle ocenění pak buď účet 028 nebo 022, zpevněné plochy jako jednotlivé stavby, informační panely podle jejich charekteru, asi spíše jako drobné stavby, jestli jsou pevně a trvale umístěné, zábradlí - bude součást nějaké stavby, nejspíš komunikace, zpevněný svah u kostela - to bude asi nějaká opěrná zeď? Pak také stavba...

Ohledně první části dotazu, tam to nemohu bez dalších informací posoudit, proč se jim to nezdálo, nicméně na aktuální účtování by to nemělo mít vliv, důležité je, když to bylo v režimu půjčky a oni vám vše vrátili, tak nemít její hodnotu teď už nikde evidovanou (např. na účtu 403), jinak by v tom problém být neměl, jestli jste to účtovali nějak špatně, tak je to teď asi už opravdu zbytečné to zpětně řešit. 

Ale hodně jinak by se postupovalo, kdyby spolek byl forma dobrovoleného svazku obcí, ujistěte se, že je předávající opravdu spolkem dle o.z.