Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

28/6 2018 Dar od VÚJ

Chci poprosit o radu ohledně daru od VÚJ. V roce 2013 jsme poskytli jako město investiční příspěvek kraji na vybudování dopravního terminálu. Tento příspěvek kraj zaúčtoval jako transfer do karet majetku a rozpouštěl ho s odpisy. V červnu nám kraj tento terminál daroval včetně nerozpuštěného transferu od města. Převezmu tento nerozpuštěný transfer na účty MD401/DAL403, zadám do karet a budu i tento transfer rozpouštět s odpisy?

Ano. Převezmete i váš transfer na 403 (i kdyby to byla jen část) a budete na to nahlížet, jako by nebyl od vás, IČ pro PAP - PAP na tento případ pamatoval a je tam výjimka, že se může dát vlastní IČ. Princip je ten, že když jste dali transfer kraji, tak přes 572, tj. náklady, takže teď budete mít náklady z odpisů, takže by byly náklady 2x, a proto si proti odpisům rozpustíte i "zbytek" vašeho transferu. 

22/6 2018 směna s doplatkem města

Město směňuje pozemek s FO. Na směňované pozemky byl vyhotoven znalecký posudek, ale FO s oceněním svých pozemků nesouhlasila. Vzhledem k všeobecnému zájmu se město s FO dohodlo, že cena všech směňovaných pozemků za m2 bude stejná a to 417,- Kč/m2 (takto je to uvedeno v Usnesení Zastupitelstva ke schválení směny). Takže hodnota pozemku FO je vypočtena na 231.435,-, hodnota pozemků města na 218 091,-, přičemž účetní hodnota pozemku města je 4 108,56 Kč. Ve směnné smlouvě nejsou ceny pozemků uvedené a je zde ujednáno, že město doplatí rozdíl mezi oceněním pozemků FO tj.13.344,- Kč, náklady na Znalecký posudek a GP hradí FO. Moc bych prosila o vysvětlení, v jakých částkách mám v tomto případě účtovat:1.předpis výnosu ze směny, 2.předpis závazku ze směny, 3 kompenzace, 4.doplatek městem, 5.zařazení nabytého pozemku do majetku. Děkuji.

To je škoda, že jste neuvedli ceny do smlouvy, to jste měli, když jste se takto domluvili. Prosím i všechny, co to budou číst, snažte se ceny do směnných smluv uvádět, když jste takto striktně domluveni, je to pak jednodušší. Kdybychom se totiž striktně drželi předpisů, tak když ve smlouvě ceny nejsou uvedeny, máte ocenit RPC, tedy cenami dle ZP, když je máte. Ale když přihmouříme oko (tržní cenu bychom za RPC označit směle mohli), máte ve smlouvě napsáno, že rozdíl v ocenění pozemků je 13344 Kč a v usnesení to máte specifikováno, tak použijeme to ocenění 417 Kč za m2, ale pro příště, je to opravdu vhodné to tam uvést, když to máte takto sjednáno. Takže účtování pak bude:

1. předpis výnosu ze směny 311/647 v hodnotě vašeho pozemku 218091 Kč

2.předpis závazku ze směny 042/321 v hodnotě nabývaného pozemku 231435 Kč

3 kompenzace 321/311 218091 Kč

4.doplatek městem 321/231 13344 Kč

5.zařazení nabytého pozemku do majetku 031/042 231435 Kč, související výdaje podle popisu nemáte

Svůj pozemek vyřaďte v účetní ceně 554/031, vše účtujte k datu podání návrhu na vklad. 

19/6 2018 směna pozemku

Město směňuje s občanem pozemek o výměře 3 000 m2 za pozemek o výměře 2 000 m2. Ve smlouvě je uvedeno, že občan doplatí městu 70 tis. Kč vč. DPH, jiná cena ve smlouvě uvedená není. Dle znaleckého posudku má pozemek od občana hodnotu 100 tis. Kč. Jaká bude hodnota nového pozemku? Dle znaleckého posudku: 100 tis., nebo dle ceny doplatku: 140 tis. (70 Kč vč. DPH x 2000 m2), nebo: 116 tis. (58 Kč bez DPH x 2000 m2)?

Vy jste si ve smlouvě rozhodli, že za rozdíl 1000 m2 vám doplatí 70 tis. Kč, tzn. doplatek v ceně 70Kč za m2. Ceny pozemků ale ve smlouvě nejsou, jestli to nemáte formulováno tak, aby se dala použít ta cena 70 Kč za m2, pak musíte ocenit RPC, což je cena dle ZP. Závazek ze směny tedy předepíšete zápisem 042/321 v ceně 100 tis. Kč, což je RPC nabývaného pozemku dle ZP. Váš výnos ze směny pak bude hodnota vašeho pozemku dle ZP + doplatek.

18/6 2018 změna územního plánu

dostala jsem k proplacení fakturu za návrh změny ÚP za 63000,- Kč. ( text: "Fakturujeme zpracování návrhu změny ÚP k veřejnému projednání. dle smlouvy s ohledem na zkrácený postup pořizování změny ÚP byla fáze a) a b) sloučena." Měla by následovat ještě jedna faktura v ceně asi 15000,- Kč až bude dáno k vypracování po připomínkách. ÚP vedu na majetkovém účtu 019, to je první změna. Změna není na žádost občanů, nepřidává se žádná lokalita na rodinnou výstavbu. Ve středu obce se zpřesňuje a vytyčuje nově zeleň. Zvětšuje se plocha biokoridoru. Mění se plocha pro budoucí čističku. Ta už v územním plánu byla, jen se zvětšuje asi o 20%, protože by původní nestačila. Sousední obec bude budovat poldr a ten bude jen okrajově zasahovat na náš katastr, proto je to tam zakresleno. Charakterem bych to dala nejraději na službu, jen mi vadí ta celková cena skoro 80 tis. Žádnou směrnici nemáme. Je možné stanovit si, že každá změna ÚP by se účtovala jako služba bez ohledu na cenu. Nebo je tu závazná hranice 60 tis. musím účtovat na TZ?

Rozhodujícím kritériem při posuzování, zda to bude TZ či jednorázový náklad, je charakter prováděné změny. Ve vašem případě bych to vyhodnotila spíše jen jako aktualizaci ÚP a účtovala bych jí na účet 518, odpa 3635, pol. 5169. Je to stejně jako např. u posuzování oprava x TZ u hmotného majetku, tam také nehraje roli cena, ale charakter prací a jak to obhájíte, opravy jsou někdy mnohem dražší než samotný majetek a přesto se neúčtují jako TZ. Ve směrnici si to takto určitě nemůžete ošetřit, to by bylo v rozposu s účetními předpisy, toto jimi není umožněno. Můžete si ale stanovit, jaké zásahy považujete právě jen za aktualizaci a jaké již za TZ ÚP, to vám do budoucna usnadní práci při rozhodování, ale stejně si asi všechny možné budoucí úpravy nelze ošetřit a musíte určitě pořád brát v potaz účetní předpisy.Jinak moc chválím, jak správně uvažujete ohledně vlivu změny na celkový charakter majetku. 

14/6 2018 Kuchyňská linka - obecní byt - výměna.

Pořídili jsme kuchyňskou linku do obecního bytu. Jedná se o výměnu staré za novou ( PC 30.000 Kč). Budu účtovat jako opravu pol. 5171 (nedílná součást stavby - obecní byt, výměna staré za novou). ??? Kolegyně stávající kuchyňskou linku vedla na 028.

Ano, výměnu linky zaúčtujte jako opravu a starou vyřaďte zápisem 088/028, neměla být vedena jako samostatná věc, ale v případě bytů určitě jako nedílná součást stavby.

11/6 2018 Pozemkové úpravy

V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy. Po provedených srovnávacích sestavách nám majetek na účtu 031 vzroste zhruba o 4mil. Kč. Je nutné dělat mimořádnou inventarizaci? Je nutné schválit navýšení pozemků v zastupitelstvu obce, děkuji.

 Podívejte se a dotaz z 1.1.2017 "Pozemkové úpravy v obci", tam jsou nastíněna všechna možná řešení pozemkových úprav včetně odkazu na dokument, který máme zveřejněn. Ono totiž většinou dochází jen k úpravě výměr na kartách a ocenění se nemění. Nevím samozřejmě, jaký je váš konkrétní případ, ale nárust o 4 mil. Kč je dost významný, tak to raději prověřte. Jinak to pak není potřeba nikde schvalovat, je to účetní záležitost, kterou musíte provést a není potřeba ani provést mimořádnou inventarizaci. Ale opravdu se na to raději ještě podívejte, pozemky se nově zařazují, když se nedá vyhledat souvislost s původním, pak se staré, které zaniknou, vyřadí a nové v RPC zařadí, ale pokud došlo jen k nárůstu výměry, pak se mj. i  v souladu se stanoviskem MF pozemky nepřeceňují.

8/6 2018 územní plán - zařazení starého (oprava)

Kontrolou jsme zjistili že již v roce 2000 byl odsouhlasen a vytvořen územní plán, ale nějakým záhadným způsobem nebyl zařazen do majetku. Zjistila jsem to již dříve, ale protože vytváříme úplně nový tak jsem si myslela, že zařadím již ten nový, ale protože ten proces trvá neskutečně dlouho a ještě trvat bude, bylo mi doporučeno dopsat ten původní do majetku. Dopočetla jsem oprávky do 31.12.2011 ( v odpis. plánu máme dobu používání 20 let) 406/079, pak jsem dopočetla odpisy do 31.3.2018 (čtvrtletní odpisy) 551/079 ale nevím když zaúčtuji 019/041 proti čemu budu účtovat 041 MD, jestli to bude přes účet 408? Prosím o kontrolu zaúčtování, popřípadě o opravu.

Zařazení bude takto: 019 MD/ 401 D (dle převodového můstku, ČÚS 702). Přes 041 účtovat nebudete, nepořizujete majetek nyní. Ale pozor, kdyby odpisy za rok 2011 až 2017 byly větší než ,03% aktiv nebo 260 tis. Kč (rozhoduje nižší částka), tak místo účtu 551 je správné použít účet 408 - vliv na VH minulých let a musí se důvod použití účtu 408 popsat do přílohy účetní závěrky. Zápis 406 MD/ 079 D je dobře. 

Jen poznámka - když se rozhodnete ho nezařadit, tak také dobře, v letech 2007 až 2010 byly velké diskuse, jak evidovat ÚP a někdy MF tvrdilo, že to není DM, rozhodovali jste se v minulosti k určitým podmínkám, není třeba takové rozhodnutí následně měnit, lze opravdu zařadit až nový, když se rozhodnete, že nový ÚP za DNM považujete. Kontrola může jen opravu doporučit, ne ji nařídit, u ÚP je to často na rozhodnutí účetní jednotky. 

8/6 2018 kontejner

Jestli můžu zaúčtovat kontejner na komunální odpad ve výši 7.139,- Kč jako spotřeb. materiál nebo na 028. Totiž vídám jak se s nimi zachází, každou chvíli jsou rozbité.

Kontejnery je vzhledem k jejich charakteru, především životnosti, vhodnější evidovat v majetku než účtovat rovnou do spotřeby. Záleží i na záměru používání, určitě je pořizujete na déle než jeden rok s tím, že občas se asi poškodí dřív, většina vám ale určitě déle než rok slouží. Když je v takové pořizovací ceně, tak to navíc asi stejně nemá moc cenu řešit, protože ať byste zaúčtovali do spotřeby nebo jako DDHM, tak nebo tak se zaúčtují rovnou do nákladů, když jako DDHM, tak jen na jiný účet -  558 a navíc je jen budete evidovat v majetku tím, že je zařadíte zápisem 028/088, až budou zničené a nepoužitelné, tak je při likvidaci vyřadíte zápisem 088/028. Ale rozhodnutí je samozřejmě na vás, jak účtovat, když si to obhájíte např. tím, že opravdu vám déle než rok nevydrží.

8/6 2018 Veřejné osvětlení TZ nebo samostatně

V nové ulici pokračuje výstavba veřejného osvětlení. Před třemi roky se vystavělo 7 sloupů VO (asi půl ulice) a letos se budou stavět další 4 nové sloupy VO. Před třemi roky se zařadilo do majetku a účtovalo na 021. Chtěla bych se zeptat jestli letošní výstavbu mám v majetku zařadit samostatně pod nové inv. číslo nebo přidat k výstavbě 1. části ulice před třemi roky jako technické zhodnocení-rozšíření stavby?

Ono je možné obojí, účetně není špatně ani jedno, obojí vyjde v podstatě nastejno s tím, že by mělo rozhodnout technické řešení a především to, jak máte VO v majetku rozdělené - např. podle ulic apod. Předpokládám, že se bavíme o částce nad 40 tis. Kč, tzn. že se rozhodujete, zda to účtovat jako TZ stávajícího nebo novou stavbu. Podle popisu bych to viděla spíše na TZ stávajícího VO, jestli je to v jedné ulici a VO bude navazovat na to dostavěné. Ale opravdu záleží i na tom, jak to chcete mít majetkově evidováno, důležité je, abyste byli schopni majetek identifikovat (určitě vždy uvést počet sloupů a umístění) a jak máte současné VO majetkově rozděleno, podle ulic je to docela vhodné. Technické řešení u VO moc roli nehraje, protože je jasné, že skoro vždy nová lampa navazuje dále na stávající lampy. VO rozdělené na více inventárních čísel se samozřejmě lépe eviduje, vyřazuje, dají se přesněji nastavit doby odpisování (nemusí se např. prodlužovat životnost - u jednoho VO jako jednoho inv. čísla často dojde k tomu, že se doba odpisování natolik zprůměruje, že se stávají odpisy značně nepřesné...)

7/6 2018 Neprodané zboží

Máme na skladě neprodejné zboží a chceme ho odepsat. Část se rozdá a zbytek se zlikviduje. Prosím o radu na zúčtování.

Rozdané zboží zaúčtujte 543/132 (stačí k 31.12. jestli účtujete zásoby způsobem B), zbývající, co již neprodáte, pak buď jako škodu 547/132 nebo by asi šlo i 504/132, záleží, z jakého důvodu je neprodejné, jak moc je významná částka (tzv. manko do normy) a jestli máte případně ve směrnici stanoven objem, od kdy účtujete neprodané zboží jako škodu, ono je jinak celkem běžné, že ne všechno zboží se prodá, hlavně u zboží s nízkou "trvanlivostí". To rozdání - asi by bylo dobré schválení radou. 

5/6 2018 koupě pozemků

Obec v roce 2017 vybudovala z dotace Moravskoslezského kraje komunikaci k tzv."výrobní zóně". Část pozemků pod cestou ale nebyla v majetku obce, nyní se to dávalo "do pořádku", tzn. na obec se převedly pozemky pod cestou na základě kupní smlouvy od tří vlastníků za symbolickou kupní cenu ve výši 100,- Kč, kdy se jednomu prodávajícímu mělo uhradit 60,- Kč (7297 m2), druhému 30,- Kč (885 m2) a jednomu 10,- Kč (20 m2). Chci se zeptat, tyto pozemky dáme do majetku za kupní ceny, tzn.např. od prvního prodávajícího 60,- děleno 7297 m2 a částkou za 1m2 vynásobím výměry jednotlivých pozemků a tou cenou je dáme do majetku nebo spíše tyto pozemky máme ohodnotit cenou, která je v místě a čase pro danou lokalitu obvyklá? A také kterým dnem je máme dát do majetku a) dnem zápisu do katastru nemovitostí nebo b) až úhradou kupních cen všem prodávajícím? Navíc na pozemcích vázne věcné břemeno, které tedy koupí pozemků přechází na nás, zaúčtováním do majetku je oddělíme analytikou, které máme vyčleněnou na pozemky, na nichž vázne věcné břemeno a nic víc už s tím dělat nebudeme?

Pokud bychom se striktně drželi účetních předpisů, tak majetek pořízený koupí se oceňuje pořizovací cenou, tedy kupní cenou + případné náklady související s koupí. Ve vašem případě, kdy pořizujete pozemky, tedy majetek neodpisovaný a neovlivníte si tedy VH účtováním nákladů z odpisů, bych se asi přiklonila k ocenění nabývaných pozemků RPC, je to ale odchylka od metody, kterou je potřeba někým schválit (radou, ZO) a popsat do přílohy závěrky, budete tak mít ale věrnější zobrazení hodnoty majetku. Tak zvažte... To VB se opravdu dává jen na AU k pozemkům (lze např. org, orj.."Pozemky s VB"), nic jiného se neúčtuje.

31/5 2018 PD na kanal. a vodovod. přípojku

Zastupitelstvo schválilo, že uhradíme PD na vodovodní a kanalizační přípojku pro výletiště, které má pronajaté Sbor dobrovolných hasičů. SDH přípojku vybuduje svépomocí a bude hradit ostatní náklady. Jak mám zaúčtovat úhradu PD.

Záleží, jak si to nastavíte právně, resp. majetkově. Jestli bude přípojka jejich majetkem, tak by nejjednodušší bylo dát jim na úhradu PD peněžní dar (účet 572, pol. 5222 jestli jsou spolek). Je možné PD uhradit přímo fakturou dodavateli, pak je to ale spíše účelová dotace než neúčelový peněžní dar, včera jsem podobný dotaz zodpovídala, tak se na něj kdyžtak podívejte. Jestli bude přípojka vaše, pak by to měl být náklad související s její výstabou a v tomto případě by úhrada za PD patřila na účet 042, odpa lze převažující (vše 2310 nebo 2321), pol. 6121, práci hasičů byste aktivovat do majetku nemuseli, je to opatrnější přístup, ostatní náklady, které uhradí SDH, už by ale bylo vhodné do ceny přípojky zahrnout, pak by bylo vhodné, aby vám SDH jimi zaplacené náklady vyčíslili a předali bezplatně zápisem 042/401.

31/5 2018 Prodej notebooku zaměstnanci

Ze zaměstnání odchází referent IT a požádal o odkup notebooku, notebook je 3,5 roku starý, má na něj znalecký posudek, PC byla 12 tis. Kč, je zapotřebí prodej schválit radou města?

To je právní, nikoliv účetní dotaz. Rada je podle zákona o obcích výkonný orgán a má zajišťovat a schvalovat zjednodušeně ty pravomoci, které neschvaluje ZM, schválení v radě je v případě prodeje movitého majetku určitě vhodné s tím, že řešení, zda je možný převod kompetencí v této oblasti na někoho jiného už je pak opravdu mimo rámec naší činnosti.

28/5 2018 Správní poplatek a chodník

Hradili jsme správní poplatek pro vydání územního rozhodnutí na výstavbu chodníku. Zatím je to příprava do budoucnosti a záleží, zda na výstavbu obdržíme dotaci. Mám úhradu za ÚR zaúčtovat na účet 042? Zařazuje se zpracování výškopisu a polohopisu do nákladů na pořízení majetku (stavby).

Tady bychom se měli rozhodovat dle záměru pořidit DM. Pokud záměr není schválen, není jisté, že se majetek pořídí (např. jako v tomto případě je podmíněno dotací) lze přípravné výdaje sloužící k rozhodování i jiné dávat i do provozních nákladů (např. účet 538, pol. 5362). V případě, že je záměr majetek pořídit, tak již všechny vedlejší pořizovací náklady dáváme na účet 042 s položkou dle druhu pořizovaného majetku, u chodníku by to byla stavba; pol. 6121. 

25/5 2018 výpůjčka majetku

ČS na základě dohody naší obci zapůjčila na dobu 2 roků obrazy 4 ks v celkové hodnotě 106.000,-. Zaúčtování 909/999 nebo 992/999 ještě bych značila analytikou. Prosím, jak máme správně zaúčtovat. Děkuji.

Obsahově není vhodný pro zachycení hodnoty vypůjčeného majetku žádný podrozvahový účet. Na účet 992 by bylo možné je účtovat, pokud by smlouva o výpůjčce obsahovala ujednání o možném převodu obrazů do vašeho vlastnictví po uplynutí nějaké doby, popřípadě při splnění nějakých podmínek. Na účet 909 také určitě nepatří, nejsou vaším majetkem, nelze je tedy evidovat na účtu s názvem "ostatní majetek". Podívejte se na dotaz z 16.1.2017 "Majetek ve výpůjčce", tam je to podrobněji vysvětleno. Evidujte je jen mimoúčetně, založte si smlouvu.