Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Novinka — na tento kurz se můžete přihlásit.

Rozpočtová skladba, e-learning

Kurz na aplikaci vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v praxi rozpočtů a účetních zápisů u ÚSC.

Lektor

Ing. Schneiderová

Rozsah

8 hodin*

Cena

1 000 Kč/osoba**

Akreditace

Ano viz níže

*
Počet hodin, které se započítávají do povinného průběžného vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících ÚSC. Kurz si můžete rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností. Na dokončení kurzu máte 30 dní.
**
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet
Objednat kurz Vstoupit do kurzu

Komu je kurz určen

Úředníkům ÚSC pro správní činnost. Vhodný kurz pro zopakování rozpočtové skladby pro rozpočtáře a účetní pracovníky.

Kurz je hodně potřebný kurz pro začínající účetní nebo rozpočtáře na obcích a městech. 

Cíl kurzu

Seznámit úředníky ÚSC s tím, co je rozpočtová skladba, k čemu slouží, jak se používá, se systémem a pravidly užití rozpočtové skladby, s právním rámcem. Dále naučit úředníky používání jednotlivých třídění rozpočtové skladby (soustředěno na položky, a paragrafy). 

Rozsah

Kurz je rozdělen do 8 kapitol. Ke každé kapitole je základní dokument, ze kterého vyplývají testové otázky. V dokumentu byste vždy měli najít odpověď na každou testovou otázku. K některým kapitolám jsou doplňující materiály pro rozšiřující studium problematiky rozpočtové skladby již bez vazby na test. Test je zaměřen na položky (6 kapitol) a na paragrafy (1 kapitola). Úvodní kapitola seznamuje s celým tříděním rozpočtové skladby pro obce.  

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-550/2020, AK/VE-370/2020.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Jak kurz probíhá

E-learningové kurzy jsou alternativou ke klasickým prezenčním kurzům. Kurz absolvujete na svém počítači, bez nutnosti někam cestovat. Kurz také nemusíte absolvovat v žádném konkrétním termínu a můžete si ho rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností.

Nejdříve je potřeba kurz objednat - v jedné objednávce můžete přihlásit více účastníků. Po úhradě proforma faktury obdrží každý účastník e-mailem své vlastní přístupové údaje do kurzu.

Obsah kurzu je rozdělen do jednotlivých kapitol - ke každé kapitole je k dispozici jeden nebo více studijních materiálů a každá kapitola také obsahuje test. Pozor - testové otázky nelze vytisknout. Vhodné jsou ruční poznámky pro případné opakování testových otázek (v případě jedné chyby se musí testové otázky ke kapitole znovu všechny vyplnit). Správně vyplněné všechny  testové otázky po kapitolách se ukladájí, ty již není nutné znovu opakovat.  Kurz končí úspěšným absolvováním všech testů k jednotlivým kapitolám, přičemž testy je možné spouštět opakovaně.

Po úspěšném absolvování kurzu je každému účastníkovi nabídnuta možnost stáhnout si Potvrzení o absolvování kurzu, případně Osvědčení (v případě akreditovaného kurzu) ve formátu PDF. Na dokončení celého kurzu má každý účastník 30 dní ode dne, kdy obdrží přístupové údaje do kurzu.

Návrh a tvorba webu