Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Transfery, E-LEARNING

Kurz na aplikaci ČÚS č. 703 k účtování transferů se zaměřením na účtování příkladů ÚSC.

Lektor

Bc. Vavrišinová
Ing. Schneiderová

Rozsah

6 hodin*

Cena

1 000 Kč/ÚSC
1 000 Kč/ostatní**

Akreditace

Ano viz níže

*
Počet hodin, které se započítávají do povinného průběžného vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících ÚSC. Kurz si můžete rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností. Na dokončení kurzu máte 30 dní.
**
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH. Sleva 5 -9 účastníků 20%, 10 a více účastníků 40%, platí při jedné objednávce.
Objednat kurz Vstoupit do kurzu

Komu je kurz určen

Seminář je určen zejména pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, a to pro úředníky finančních odborů a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv a dále úředníky vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC.

Kurz je spíše určen pro pokročilejší účetní na obcích a městech. Začínající účetní by se s ním měli seznámit, je to jedna z těžších a hlavně specifických oblastí v účtování ÚSC. V dokumentech kurzu je vysvětlování i příklady zaúčtování.

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky  ÚSC. s postupy účtování transferů, k zajištění výkaznictví státu a ke snížení rizika sankčních odvodů.

Z hlediska správních činností dle zákona č. 512/2012 Sb. se jedná o správní činnosti k finančnímu hospodaření ÚSC a jeho přezkumu a při správě dani, poplatků a peněžitých plnění do rozpočtu. Včetně zajištění úkolů ÚSC v oblasti evidence účetnictví a finančního výkaznictví pro účely výkaznictví konsolidačního celku státu.

Rozsah

Kurz je rozdělen do 8 kapitol. Ke každé kapitole je základní dokument, ze kterého vyplývají testové otázky. V dokumentu byste vždy měli najít odpověď na každou testovou otázku. K některým kapitolám jsou doplňující materiály pro rozšiřující studium problematiky transferů již bez vazby na test. Kapitola 9 obsahuje část 6 e-knihy Účetní souvztažnosti Transfery včetně výkladu a příkladu k ZMV. 

Lektor

Bc. Klára Vavrišinová

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-139/2021, AK/VE-89/2021.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Jak kurz probíhá

E-learningové kurzy jsou alternativou ke klasickým prezenčním kurzům. Kurz absolvujete na svém počítači, bez nutnosti někam cestovat. Kurz také nemusíte absolvovat v žádném konkrétním termínu a můžete si ho rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností.

Nejdříve je potřeba kurz objednat - v jedné objednávce můžete přihlásit více účastníků. Po úhradě proforma faktury obdrží každý účastník e-mailem své vlastní přístupové údaje do kurzu.

Obsah kurzu je rozdělen do jednotlivých kapitol - ke každé kapitole je k dispozici jeden nebo více studijních materiálů a každá kapitola také obsahuje test. Test není vázán na osvědčení, osvědčení nebo potvrzení najdete vpravo nahoře po vstupu do kurzu. 

Pozor - testové otázky nelze vytisknout. Vhodné jsou ruční poznámky (případně tisk obrazovky s vyplněným testem)  pro případné opakování testových otázek (v případě jedné chyby se musí testové otázky ke kapitole znovu všechny vyplnit). Správně vyplněné všechny  testové otázky po kapitolách se ukládají, ty již není nutné znovu opakovat.  Kurz končí  absolvováním všech kapitol. 

Řešení testů pro kontrolu a uložení je vloženo do materiálů ke stažení v první kapitole. 

Při vyplňování testů se mezi otázkami a nebo mezi buňkami u účtovacích příkladů pohybujte pomocí šipek nebo myši (kurzoru). Při stisknutí "enter" se dílčí test začne vyhodnocovat, takže "enter" se použije až na závěr testu. 

Po absolvování kurzu je každému účastníkovi nabídnuta možnost stáhnout si Potvrzení o absolvování kurzu, případně Osvědčení (v případě akreditovaného kurzu) ve formátu PDF, odkaz na tisk je po ukončení uveden nahoře v záhlaví kurzu. Na dokončení celého kurzu má každý účastník 30 dní ode dne, kdy obdrží přístupové údaje do kurzu.

Tipy: 

Komukoliv, kdo se dostane do časového presu mohu na požádání termín prodloužit (iva@obecuctuje.cz). Lhůta 30 dnů nebyla podmínkou akreditace MV. 

1. Jak řešit případné problémy se vstupem do kurzu.

Po úhradě kurzu přijdou všem účastníkům kurzu mailem přístupové údaje - pokud nepřijdou, tak nejčastěji je na vině chybně uvedený mail u účastníka - stačí se ozvat a mohu ručně opravit. (iva@obecuctuje.cz).

Do kurzu se dá vstoupit dvěma způsoby:

A. Kliknete na odkaz adresy v mailu s přístupovými údaji nebo

B. Půjdete na stránky www.obecuctuje.cz, nebudete se přihlašovat na stránky, jen kliknete vlevo na kurz, na který jste si dali objednávku. Objeví se stránka s popisem kurzu a s "tlačítky":  "objednat kurz" a "vstoupit do kurzu". Kliknete na "vstoupit do kurzu" a tam zadáte vaše přístupové údaje, co jste dostali mailem.  Hesla jsou dlouhá (promiňte ta dlouhá hesla, ale taková je ta divná bezpečnostní doba"), nejlépe je zadat heslo tak, že si jej z mailu zkopírujete a pak je dobré si heslo uložit v PC, abyste nemuseli vkládat stále znovu. 

Kdyby se vám cokoliv nezdálo, nefungovalo apod. tak není problém, když dáte na iva@obecuctuje.cz vědět, budu co nejrychleji reagovat. Moc děkuji za pozornost a přeji úspěch! Iva Schneiderová

Návrh a tvorba webu