Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Informace k legislativnímu stavu novely DPH

17. 06. 2024

Dne 25. 4. 2024 jsme na webu uveřejnili krátký dokument věnující se problematice připravované novely zákona o DPH. Nyní bychom jen chtěli poskytnout stručnou informaci o aktuálním legislativním stavu. Zákon byl dne 12. 6. projednán vládou a nyní je iž předán ke schvalování do Poslanecké sněmovny - jedná se o sněmovní tisk č. 726, pokud byste si chtěli sledovat vývoj, případně... Pokračování

Metodika MF k dotacím

12. 06. 2024

Dobrý den, upozorňujeme na dva odkazy:  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/pracovni-skupina-transfery Zaúčtování jednotlivých dotací je rozšířeno o dotace z AOPK. (pozn. Zvolený systém ze strany MF k zobrazení zaúčtování dotací není moc přehledný, ale dá se to zvládnout, a to včetně... Pokračování

Stravování starobních důchodců - novelizace daně z příjmů

08. 06. 2024

Jak jsme upozorňovali, novelou Zákona o dani z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 byly z osvobození od daně vypuštěny i příjmy starobních důchodců (bývalých zaměstnanců) v podobě jejich zvýhodněného stravování (nebyla splněna podmínka odpracování alespoň 3 hodin ...). Tato situace vedla k administrativním komplikacím, pokud zvýhodněné stravování pro starobní důchodce bylo dále po... Pokračování

Nový zákon o účetnictví - další informace

03. 06. 2024

Přeji dobrý den, v minulém týdnu se odehrálo několik důležitých informací týkajících se "nového zákona o účetnictví". Připomínám, že podle původních plánů již měl platit, nicméně soustavně dochází k prodlužování legislativního procesu. Ještě na přelomu roku 2023/2024 došlo k vypořádání připomínek a vznikl upravený návrh zákona po připomínkách (a vypadalo to, že datum účinnosti... Pokračování

Zprávy MF pro obce 1/2024 (bod 2 se týká i PO)

30. 05. 2024

Dobrý den,  upozorňujeme na Zprávy MFČR 1/2024 - odkaz najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2024/zpravy-mf-cislo-1-2024-55932 Znění Zpráv MF 1. Poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise čj.: MF-15869/2024/2203-2 ref. JUDr. A. Heřmanová   K dotazům k poskytnutí stravenky členům OVK uvádíme:   Podle... Pokračování

Metodika MF - občerstvení volby

24. 05. 2024

Dobrý den, MF přidalo k rozpočtům daňový výklad k občerstvení pro okrskové komise (sice nevím, proč v sekci rozpočtové metodiky, ale zopakování informace se Vám teď k volbám aktuálně může hodit). Najdete na odkazu zde:  https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2024/danove-posouzeni-obcerstveni-clenu-okrskovych... Pokračování

Na víkend pro zasmání

17. 05. 2024

Dobrý den, našla jsem toto níže při hrabání se v uložených dokumentech k transferům, nejen, že mě to pobavilo, ale navíc mi to připadá poučné, jak probíhají dotace. Pro odlehčení naší práce jsem se rozhodla, že se to sem vložím, že se třeba k pátku také zasmějete.    Korespondence Brusel – Česká obec   Brusel:                  Obdrželi jsem Vaši žádost na spolufinancování... Pokračování

Vzory ke správě místních poplatků

29. 04. 2024

Dobrý den, na odkazu MF najdete vzory k platebním výměrům, exekučním příkazů a další, každý vzor dobrý, tak na zveřejnění na MF raději upozorňujeme, že se může hodit.  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/vzory-pisemnosti/mistni-poplatky Hezký den tým obec účtuje Pokračování

← Novější aktuality

Kurzy

Publikace

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu