Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Upozornění na metodiku MF - poplatek za odpad

28. 07. 2021

Ministerstvo financí zveřejnilo na svém webu metodiku k problematice stanovení poplatku v souvislosti s likvidací komunálního odpadu (což je záležitost, kterou se budete určitě muset zabývat tak, aby nové vyhlášky vyšly ještě do konce roku 2021). Odkaz na daný materiál najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/metodicka-pomucka--mistni-poplatky-za-ko-42598... Pokračování

Metodika kraje k darům "Tornádo"

02. 07. 2021

JMK nám dal k dispozici svoji zpracovanou metodiku k darům - jsou tam informace o sbírkách, o zaúčtování, o kompetencích orgánů - jedná se o celkové komplexní zpracování problematiky současnosti, především kvůli tornádu na Moravě (6/2021). Dokument je v neplacené sekci, je k dispozici i na webu kraje Jihomoravského. Pokračování

Veřejné sbírky - příručka MVCR

30. 06. 2021

Dobrý den, vložili jsme do neplacených dokumentů ke stažení příručku MVCR k zákonu o veřejných sbírkách kvůli aktuální situaci konání sbírek pro obce poškozených živelními pohromami. Hezký den  Tým obec účtuje  Pokračování

Příspěvky a dary na škody po živelní pohromě

29. 06. 2021

Dobrý den, dovolím si krátký přehled účetních postupů po prvotní dohodě s JMK  Zaslání darů přímo do vyhlášené sbírky (bez ohledu na to, kdo ji organizuje, i např. v případě, že ji organizuje kraj) 572 MD/ 231 5269 pol. 5229 (zde předběžná dohoda s JMK na zbytkové transferové položce).  Pozn. Kraj přijme 245/378 bez RS, musíme volit položku, která se nekonsoliduje.  V přípa... Pokračování

Dary fyzickým osobám

29. 06. 2021

Naše daňová poradkyně nám poslala toto:  v zákoně o dani z příjmů je to napsané takto:  §4a Osvobození bezúplatných příjmů Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem k)na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,   Není limit, jen v §38v je ustanovení, že nad 5mil je nutno oznámit správci daně. §38v Oznámení o osvobozených příjm... Pokračování

Vodovody a kanalizace - novela prováděcí vyhlášky

25. 06. 2021

Ve sbírce zákonů aktuálně vychází novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích (vyhláška 428/2001 Sb.). Tato novela dost zásadním způsobem mění §13, který se týká financování obnovy vodovodů a kanalizací (sice není v konečném znění požadováno zřízení samostatného bankovního účtu pro prostředky obnovy, jak bylo v původním návrhu, ale mělo by dojít k účetnímu od... Pokračování

Dokument k §104 - omluva

22. 06. 2021

Přeji dobrý den, když jsem nahrával poslední dokument k §104, tak se mi podařilo nahrát ho "se sledováním změn". Nyní to je již opraveno - tak snad by ten dokument měl být lépe čitelný. Moc se omlouvám a také děkuji za upozornění na tuto nesrovnalost.                      ZN Pokračování

Nový dokument - §104 ZDPH

18. 06. 2021

Na stránkách najdete úplně nový dokument k aplikaci §104 Zákona o dani z přidané hodnoty. Prostřednictvím konkrétních příkladů vysvětlujeme, za jakých okolností není nutné podávat dodatečné daňové přiznání k DPH v případě časových posunů (například pozdějšího prodanění došlé faktury v režimu PDP ....). Pokračování

← Novější aktuality

E-learningové kurzy

Kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu