Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Metodika MF - občerstvení volby

24. 05. 2024

Dobrý den, MF přidalo k rozpočtům daňový výklad k občerstvení pro okrskové komise (sice nevím, proč v sekci rozpočtové metodiky, ale zopakování informace se Vám teď k volbám aktuálně může hodit). Najdete na odkazu zde:  https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2024/danove-posouzeni-obcerstveni-clenu-okrskovych... Pokračování

Na víkend pro zasmání

17. 05. 2024

Dobrý den, našla jsem toto níže při hrabání se v uložených dokumentech k transferům, nejen, že mě to pobavilo, ale navíc mi to připadá poučné, jak probíhají dotace. Pro odlehčení naší práce jsem se rozhodla, že se to sem vložím, že se třeba k pátku také zasmějete.    Korespondence Brusel – Česká obec   Brusel:                  Obdrželi jsem Vaši žádost na spolufinancování... Pokračování

Vzory ke správě místních poplatků

29. 04. 2024

Dobrý den, na odkazu MF najdete vzory k platebním výměrům, exekučním příkazů a další, každý vzor dobrý, tak na zveřejnění na MF raději upozorňujeme, že se může hodit.  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/vzory-pisemnosti/mistni-poplatky Hezký den tým obec účtuje Pokračování

Pozor - musíte podat přiznání k DPPO

18. 04. 2024

Jen připomínáme - i obce, i když platí daň samy sobě musí podat přiznání DPPO, PO také musí podat přiznání k DPPO i když jim daň nevyjde a schovejte si důkaz (doklad) o podání přiznání. Pokutu za nepodání přiznání byste museli uhradit do SR. Je to škoda peněz (u obcí hodně zbytečná) - tak prosím nezapomeňte. Pokuta u obcí může pak být hodně vysoká! Elektronické podání přiznání... Pokračování

Změna v Pokynu MF k RS od 1.4.2024 - nevýznamná

25. 03. 2024

Dobrý den, v metodikách MF k rozpočtu najdete nové znění pokynu MF k RS od 1.4.2024 - jedná se o nevýznamnou opravu, citace:  Změny v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb.,o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb., a vyhlášky č. 348/2023 Sb.(změny od 1. dubna 2024)V návaznosti na přijetí nové zákonné úpravy (zákon č. 30/2024 Sb., o... Pokračování

Volby v roce 2024 a nový zákon o účetnictví

25. 03. 2024

1. Trochu se proslýchá, že to se zákonem o účetnictví (nový rozsáhlejší předpis) nevypadá úplně nadějně, že by se stihlo schválit,  začíná se mluvit o účinnosti až od roku 2026.  2. Nový požadavek MF vyplývající ze zpráv 1/2023 se týká rozpočtu na běžný rok, že by již měl obsahovat výdaje a příjmy na volby, i když ve zprávách MF je uvedeno, že nejpozději ve schváleném rozpočtu... Pokračování

Výplaty obcí a PO - SBER bank

21. 03. 2024

Obnovujeme k výplatám SBERBANK aktualitu zveřejněnou  ke konci roku 2023, která stále platí. Je vhodné i kouknouz na stránky Sberbanky a Komerční banky, tam jsou pokyny, co je třeba udělat pro výplatu těch 95 %. (Návštěva banky starostou, ředitelem nebo pověřeným zástupcem, sdělení čísel účtů pro převody).  Obcím lze doporučit nahlédnout do dokumentu v insolvenčním rejstříku... Pokračování

Nápoje na pracovišti

12. 03. 2024

Ještě tady studujeme nápoje na pracovišti. Pitná voda - ale ne již minerálka - daňově uznatelná, povinnost zaměstnavatele zajistit. Všechny nápoje včetně minerálek, džusů, vitamínů, nealko pivo, káva, čaj - pro zaměstnance (ne alkoholické) - jsou osvobozeny, pokud jsou určeny ke spotřebě na pracovišti z daně ze závislé, ale pro zaměstnavatele je to neuznatelný náklad. Dle mého... Pokračování

← Novější aktuality

Kurzy

Publikace

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu