Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Sazby DPH - ELEKTROWIN, ASEKOL

25. 04. 2022

Jen jedna informace z "terénu" - podle sdělení jedné kolegyně došlo v případě fakturace na ELEKTROWIN a ASEKOL v sazbě 15% k tomu, že firmy faktury vrátily s tím, že má být aplikována sazba 21%. Myslím si, že tato problematika bude ještě dále řešena, nicméně v této situaci je potřeba uvědomit si následující - pokud odběratel akceptuje faktury v sazbě 21 %, není problém u obce/p... Pokračování

Prezenční kurzy a Covid

19. 04. 2022

Dobrý den, s velkou omluvou - nevšimla jsem si, že mi někde v nabídkách kurzů zůstaly staré info o Covidu - snad jsem všude upravila. Prezenčních kurzů  (DPH i RS 2022) se můžete zúčastnit bez omezení, není potřeba ani testy, ani dokládat očkování ani prodělání nemoci. Není povinnost mít na kurzu roušky, jen jsem myslela, že možná je vzít s sebou kvůli osobním konzultacím s lek... Pokračování

Otázka sazby DPH - fakturace EKO-KOM ....

11. 04. 2022

Raději ještě jednou takto píši k problematice aplikace sazby DPH za EKO-KOM. Byl jsem správně upozorněn kolegyní, že u fakturace na EKO-KOM píši o sazbě DPH ve výši 21%, přitom se ale jedná o fakturaci odměny za služby v oblastu sběru, svozu a využití komunálního odpadu - tedy, že by se měla aplikovat sazba DPH 15%. S tímto v zásadě souhlasím a moc se omlouvám - sazba DPH ve v... Pokračování

DPH - EKO-KOM ....

11. 04. 2022

Přeji dobrý den, během pátku a dneška jsem provedl aktualizaci Manuálů k DPH č. 1 a 2 (+ některých dalších souvisejících dokumentů) v návaznosti na změnu přístupu, kdy od 1. 4. 2022 máme podle Koordinančího výboru začít fakturovat striktně s DPH. Dále jsem vytvořil nový dokument, který se zabývá možnostmi odpočtu DPH zejména u separovaného odpadu. Berte to jako možnost, jak s... Pokračování

oprava aktuality - DPH u plateb typu EKO - KOM......

11. 04. 2022

Dne 23.3.2022 byl na Koordinačním výboru KDP a GFŘ projednán příspěvek, který se týká problematiky fakturace na EKO-KOM (ale i Elektrowin, Asekol …). Tyto činnosti byly v minulosti hodnoceny jako součást aktivity, v rámci které jsou obce v režimu výkonu veřejné správy (viz např. Informace MFČR pro obce z roku 2005, Odpovědi MFČR na dotazy SMOČR ….) a proto byla fakturace realiz... Pokračování

Rozpočtová skladba, UZ, výkaz FIN 2-12 M, pol. 4115 a ZP

07. 04. 2022

Dobrý den, upozorňuji na nové skutečnosti:  1. Položka 4115 k náhradám od VZP - MF (ani kraje? - doslala jsme jen jeden názor od 1 kraje, nevím jak ostatní kraje) nedoporučují obcím v roce 2022 používat tuto položku, zůstáváme zatím v režimu náhrad, tj. příjmová položka 2324 Citace odpovědi od MF: V průběhu roku nejsem příznivcem měnit rozpočtové zatřídění pro územní rozpočty... Pokračování

Další změna v Pokynu MF k RS ze dne 31.3.2022

31. 03. 2022

Dobrý den, informaci o změnách v pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě najdete na odkazu  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/ Jedná se o tyto změny:  "1) V pokynu v položce 5179 byl v odstavci 17 chybný odkaz na odstavec 15 nahrazen správnýmodkazem na odstavec 14 a došlo také k opravě informace o zařazení úroků vyplác... Pokračování

Komplet E kniha č. 1 až č. 8 - doplnění k včerejší aktualitě

29. 03. 2022

Dobrý den, na základě Vašich žádostí o jednu  E knihu komplet jsem zařadila do nabídky ještě jednu E knihu, která obsahuje v pdf všechny zpracované příklady souvztažností případů u ÚSC, které jsou rozděleny do oblastí v  E knihách č. 1 až č. 8 (č. 8 Převody sou součástí knih č. 1 a č. 2). Jedná se o shodný obsah - sloučení všech pdf jednotlivých E knih č. 1 až č. 8  Po úhradě... Pokračování

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu