Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Metodika MF - k výkazům ke konsolidaci

27. 07. 2022

Dobrý den, na stránkách MF jsou aktualizované metodiky k vyplnění Seznam účetních jednotek a k pomocnému konsolidačnímu přehledu, dále příklad seznamu. Na stejné stránce je i přehled metodiky MF ke konsolidačním výkazům. Najdete zde:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidac... Pokračování

Aktualizace dokumentů týkajících se judikatury

27. 07. 2022

V dokumentech najdete tři aktualizované soubory týkající se přehledu judikatury (ESD, naše soudy v daňových věcech a judikatura k opravám a TZ) - není tam ale nic zásadního. Pokračování

CP - finanční investice k obchodování

07. 07. 2022

Nově do dokumentů ke stažení je vložen materiál výkladový k CP (cenným papírumú a dvě přílohy excel s příklady zaúčtování portfolia.   Materiál zahrnuje TV (včetně jak řešit rozpočtová opatření), spořící účty, CP k obchodování, Dluhopisy držené do splatnosti. Obsahuje výklady a vysvětlení, příklady, účetní řešení včetně rozpočtové skladby, upozornění na chyby v účtování, vzory... Pokračování

Třídění rozpočtovou skladbou pomoc Ukrajině - Metodika MF

02. 07. 2022

Dobrý den, upozorňuji na metodiku MF k rozpočtovému zachycení pomoci ukrajina - je rozšířena o "mimořádnou událost" kód 1 - tj. o další třídění výdajů a příjmů pro FIN 2-12M (od. 1.7.2022) a jsou v ní některé volby zatřídění více rozepsané, najdete na odkazu zde:   https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni... Pokračování

Služby obec účtuje a po účtuje v červenci a v srpnu 2022

01. 07. 2022

Dobrý den, přejem Vám všem krásné léto, pevné zdraví a Mír aspoň v Evropě! Ať se vydaří dovolené a odpočinete si!  Nové registrace je možné udělat až od 1.9.2022 na období 9/22 až 9/23. Služby (stahování dokumentů, prohlížení videí, všechny dotazy) je možné využívat ihned od data úhrady za registrace, tj. např. již od 1.9.2022. Pokud si zakoupíte i možnost podávání dotazů, rov... Pokračování

UZ, akce 1- Ukrajina, MF a SberBank- oprava dok.

27. 06. 2022

Dobrý den, vložila jsem do dokumentů ke stažení 3 upravené dokumenty.  1. Neplacená sekce - stanovisko MF k účtování a rozpočtovému opatření k účtům SberBank v likvidaci (omluva - nahrála jsem soubor před kontrolou, již je opraveno, byly překlepy u položky 2329 a 5909- promiňte prosím) 2. Akce 1 Ukrajina - nové značení do výkazu FIN 2-12M od 1.7.2022 (Gordic jiné řešení než Z... Pokračování

Sazba DPH - ELEKTROWIN ...

24. 06. 2022

Přeji dobrý den, dne 22.6.2022 projednal Koordinační výbor KDP a GFŘ problematiku sazby DPH u fakturace za zpětný odběr u elektrozařízení. Výsledkem je potvrzení aplikace sazby DPH 21%. Cituji ze závěru. Stanovisko GFŘ: S formulovaným závěrem předkladatele lze částečně souhlasit. I dle názoru GFŘ se ve věci sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektro... Pokračování

Novela zákona o dani silniční - sbírka zákonů

06. 06. 2022

Ve sbírce zákonů vychází novela zákona o dani silniční - je to pod číslem 142/2022 Sb. O obsahu jsme již informovali v samostatném dokumentu, který jsme zveřejnili zhruba před týdnem. V podmínkách USC a PO by tato novela měla znamenta to, že převážná část subjektů již touto daní nebude zatížena (a to již pro rok 2022). Pokračování

← Novější aktuality

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu