Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

DPH - provozování veřejných pohřebišť

09. 02. 2023

Do dokumentů jsem vložil materiál od MFČR týkající se provozování veřejných pohřebišť. MFČR v něm pracuje s tím, že provozování veřejného pohřebiště by nemělo být nadále považováno za výkon veřejné správy. K tomu jsem dále připravil kratší komentář. Zveřejňuji toto i na "pouctuje", neboť se to může dotýkat i vztahů k Technickým službám, které mohou třeba platby za užívání hrob... Pokračování

Metodika MF k finančnímu vypořádání a k volbám

13. 01. 2023

Odkaz:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2022/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-48865/ Tato metodika byla znovu aktualizována dne 3.1.2023, jedná se jen u upozornění na možné změny, metodika obsahuje i postup při překročení výdajů za volby v roce 2022. Vhodné k závěrce ověřit soulad Vašich postupů na tuto metodiku.  Hezký den T... Pokračování

Kniha RS 2023 a změny od 1.1.2023

10. 01. 2023

Dobrý den,  ve vyhlášce k RS ani v Pokynu MF k RS nejsou provedeny zajímavé změny pro rok 2023, jen snad úpravy u položky 2229. Přehled změn s komentářem je dnes vložen do dokumentů ke stažení, ale s ohledem na jejich malou důležitost se tím prosím není potřeba nyní moc zabývat, stačí "mrknout" v únoru :o).  Z tohoto důvodu nebudeme letost tištěnou knihu RS 2023 vydávat, pro... Pokračování

Cestovní náhrady 2023, stravovací paušál

02. 01. 2023

Dne 30.12.2022 byly vydány nové sazby cestovních náhrad pro rok 2023 (respektive spíše bych hovořil pouze o začátku roku 2023, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál). Základní náhrada - použití vozidla                   5,20 Kč/km Průměrná cena PHM                                        41,20 Kč/l                Natural 95                                                      ... Pokračování

Hezké Vánoce

23. 12. 2022

Přejeme Vám hezké, klidné, pohodové, milé, beztarostné a ve zdraví prožité Vánoce a  bohatého Jéžiška! Tým obec účtuje  a po účtuje Pokračování

Metodika MF k obslužnosti a Rozpočtová skladba pro rok 2023

22. 12. 2022

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu najdete metodiku MF k třídění příjmů a výdajů na dopravní obslužnost, jsou tam i přehledné tabulky kdo a jak třídí i po krajích.  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora Dále MF zveřejnilo poslední znění Pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, je tam 22 nevýznamných změn, větší opravy chybných ustanovení prý p... Pokračování

Odpočet DPH u separovaného odpadu - standardy složení 2023

20. 12. 2022

Od roku 2022 řada obcí začala využívat poměrný odpočet DPH u separovaného odpadu. Většinou se používají "tabulky EKO-KOM", které vychází z podílu obalové složky jednotlivých typům separovaných odpadů. Upozorňuji, že EKO-KOM nyní zveřejnil s účinností od 1. 1. 2023 nové standardy složení - došlo u nich k dílčím změnám. Tedy asi by bylo vhodné začít používat tyto nové od roku 20... Pokračování

Metodika MF - k tabulce o úvěrech a půjčkách

14. 12. 2022

Dobrý den,  MF aktualizovalo metodiku k vyplnění tabulky o půjčkách a úvěrech, jsou uvedeny příklady chyb a vzory, obcí se týká jen tabulka č. 1. Týká se vyhlášky č. 403/2021 (původně 419/2001 Sb.) ke struktuře výkazů.  Najdete na tomto odkazu:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817/ Hezký... Pokračování

Kurzy

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu