Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Obědy do škol - některé kraje mění značení

29. 01. 2024

Dobrý den, správný postup  Úvod: Některé kraje vyžadovaly "státní" UZ k položce 4122. Jedná se o dotaci, kterou však kraj ve své působnosti přerozděluje, tj. kraj není v pozici zprostředkovatele, ale poskytovatele, mělo by to ze smluv obcí s krajem vyplývat. Takže příjem s položkou 4122 bez UZ, nástroj 144, prostorový původ  5 a 1 i při přeposlání dotace PO (4122 s NZ a 5336 s... Pokračování

Materiál MFČR - vazba účetnictví a konsolidačního balíčku

26. 01. 2024

MFČR zveřejnilo na svém webu materiál k vazbě účetnictví a konsolidančího balíčku. Odkaz najdete zde: https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2024/informace-mf-pro-vybrane-ucetni-jednotky-ke-zmenam-54449 Nicméně z pohledu praktické práce v oblasti účetnictví zde nenaj... Pokračování

Dotace na nepřímé výdaje (ZMV) – upozornění do závěrky

24. 01. 2024

V novém programovacím období EU 2021-2027 je automaticky součástí dotací z IROP a OPŽP dotace na tzv. nepřímé výdaje, rozšířil se tak významně počet případů, kdy se můžete setkat s tzv. paušální dotací která v tomto případě kryje tzv. nepřímé výdaje. Z důvodu opakujících se dotazů na téma vykazování nepřímých výdajů, kdy s setkáváme s tím, že v odpovědích nebývá správně pochop... Pokračování

Aktualizace kurzů EL

23. 01. 2024

Dobrý den,  kurz EL - Rozpočtová skladba je aktualizován na rok 2024 kurz EL - Transfery - doplněný o účtování o transferech, včetně příkladů na ZMV - nepřímé náklady  Ostatní EL kurzy nebylo potřeba aktualizovat na rok 2024, jen u dlouhodobého majetku  - u položky 5137 si lze vybrat, zda jen DDHM - co se evidují na účtu 028, nebo i Jiný DDHM, co se evidují na účtu 902 Hezk... Pokračování

Upozornění na dokumenty k novému ZoÚ

19. 01. 2024

Přeji dobrý den, chtěl bych Vás upozornit na některé novinky na webu: a) v dokumentech najdete návrh nového zákona o účetnictví s krátkým komentářem ve stavu po vnějším připomínkovém řízení + výběr z vypořádání připomínek. Bereme to jako jakousi cestu, jak se začít pomalu seznamovat s tím, jaké změny se mohou objevit. K tomu jsem doplnil i video, abych nějakým způsobem zrekap... Pokračování

2024 Změny v RS, metodiky MF, kontroly, rozpočet - přehled

18. 01. 2024

Dobrý den, do dokumentů ke stažení je vložen nový dokument k rozpočtu a k rozpočtové skladbě. Jedná se o upravenou první kapitolu knihy RS 2024, doplněnou o předčíslí účtů FÚ a CÚ; do dokumentů vloženo co nejdříve, kvůli změnám v RS, změnám u mezd, zpracování rozpočtu na rok 2024 a pro znalost plánovaných kontrolních chodů MF na rok 2024.  Jedná se o potřebné znalosti pro zaúč... Pokračování

Nástroj OPŽP 2021-2027 - nepoužívat 106!

16. 01. 2024

Pozor na nástroj při značení příjmů a výdajů dotace z OPŽP v novém programovacím období 2021-2027. Setkáváme se s tím, že ještě pořád je někdy používán (a i doporučován) nástroj 106, ten ale platil jen pro staré dotační období 2014-2020. Značení OPŽP v novém období viz odkaz: https://opzp.cz/jak-na-to/pokyny-pro-prijemce/ Nástroj k ÚZ 15501 a 15016 vždy již buď 147 nebo 148 -... Pokračování

Tabulka o úvěrech, NFV

16. 01. 2024

Jedná se o podklady pro zpracování SZÚ=státního závěrečného účtu. Předává se MF k 1.3. 2024, kraje podklady kontrolují, je možné že termín předání obcím zkrátí. Obce vyplňují jen tabulku č. 1 o úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocích dle stavu k 31.12.2023.   Metodiky k vyplnění, najdete zde (obsahuje i postup ke SBER bank - jako poskytovatel úvěru se uvede Česk... Pokračování

Kurzy

Publikace

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu