Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Metodika MF k obslužnosti a Rozpočtová skladba pro rok 2023

22. 12. 2022

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu najdete metodiku MF k třídění příjmů a výdajů na dopravní obslužnost, jsou tam i přehledné tabulky kdo a jak třídí i po krajích.  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora Dále MF zveřejnilo poslední znění Pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, je tam 22 nevýznamných změn, větší opravy chybných ustanovení prý p... Pokračování

Odpočet DPH u separovaného odpadu - standardy složení 2023

20. 12. 2022

Od roku 2022 řada obcí začala využívat poměrný odpočet DPH u separovaného odpadu. Většinou se používají "tabulky EKO-KOM", které vychází z podílu obalové složky jednotlivých typům separovaných odpadů. Upozorňuji, že EKO-KOM nyní zveřejnil s účinností od 1. 1. 2023 nové standardy složení - došlo u nich k dílčím změnám. Tedy asi by bylo vhodné začít používat tyto nové od roku 20... Pokračování

Metodika MF - k tabulce o úvěrech a půjčkách

14. 12. 2022

Dobrý den,  MF aktualizovalo metodiku k vyplnění tabulky o půjčkách a úvěrech, jsou uvedeny příklady chyb a vzory, obcí se týká jen tabulka č. 1. Týká se vyhlášky č. 403/2021 (původně 419/2001 Sb.) ke struktuře výkazů.  Najdete na tomto odkazu:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817/ Hezký... Pokračování

Účetní závěrka 2022 - informace

12. 12. 2022

Dobrý den,  k účetní závěrce za rok 2022 máte k dispozici na www.obecuctuje.cz tyto informace:  1. Video záznam z prezenční přednášky konané dne 1.12.2022 v Hradci Králové - 4 hodiny, lektor Ing. Schneiderová , nabízeno v rámci e-learnigových kurzů (https://www.obecuctuje.cz/elearning/6) 2. E-learningový kurz, Účetní závěrka a inventarizace (možné zakoupit jen jednou, ale lz... Pokračování

Materiál MVČR - odměňování zastupitelů 2023

06. 12. 2022

Jen odkazujeme na materiál MVČR - odměňování zastupitelů od 1.1.2023. Matriál najdete zde (druhý zhora): https://www.mvcr.cz/odk2/ Pokračování

Záznam z přednášky - odstranění problému

05. 12. 2022

Dobrý den, již se lze normálně přihlásit k odběru záznámu přednášky ke zrušení registrace, kterou nabízíme v sekci e-learningu, měli jsme tam ráno technické potíže, ale již by mělo vše fungovat správně. Omlouváme se za to, a prosíme, zkuste, kdo máte zájem se znovu přihlásit. (Ráno šlo vyplnit pouze účastníka a nešlo pokračovat - nyní již lze objednávku dokončit.) Děkujeme za... Pokračování

Navýšení obratu DPH a zrušení registrace - spěchá, důležité!

05. 12. 2022

Pokud chcete skutečně zrušit registraci k DPH a máte obrat mezi 1 a 2 mil. Kč - podejte žádost o zrušení okamžitě - teď máte mimořádnou možnost do 8.12.2022. Proč to považuji za důležité - viz video, která najdete na  homepage vlevo dole "Nová videa" - je to důležité! Případně lze se podívat přes e-learning na záznam z přednášky k tomuto tématu z Pardubic ze dne 2.12.2022 Ing.... Pokračování

Informace GFŘ k novele DPH (navýšení obratu)

03. 12. 2022

Finanční správa připravila informaci k problematice navýšení limitu obratu DPH. Pokud byste se na ni chtěli podívat - odkaz najdete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022 Domnívám se, že zde není uvedeno v zásadě nic nad rámec toho, co je vysvětleno již ve videu z 1.12.2022, které najdete na... Pokračování

Kurzy

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu