Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Metodika MF - vypořádání s kap Všeobecná pokladní správa

27. 12. 2021

Na webu MFČR je zveřejněna metodika pro vypořádání dotací s kapitolovou VPS za rok 2021. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2021/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-43839 Pokračování

Sazby - cestovní náhrady 2022

23. 12. 2021

Ve sbírce zákonů pod číslem 511/2021 došlo k aktualizaci výše cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022. Nyní je to významné i pro stanovení limitu max. částky stravovacího paušálu (od 2022 tedy 0,7* 118 Kč). Sazby náhrad od 1. 1. 2022 jsou následující § 1Sazba základní náhrady za používání silničníchmotorových vozidelSazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst.... Pokračování

Inzerát na požádání Klatovy- vedoucí FO

20. 12. 2021

Město Klatovy, zastoupené tajemníkem vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy. Bližší informace na webových stránkách města ​https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=14515&burl=&pt=URPC​​​.  Lhůta pro doručení přihlášky: do 3... Pokračování

Inzerát na požádání Klatovy- rozpočtář

20. 12. 2021

Město Klatovy, zastoupené tajemníkem vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice finančního odboru - rozpočtář. Bližší informace na webových stránkách města ​https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=14524&burl=&pt=URPC​​​. Lhůta pro doručení přihlášky: do 14.01.2022, obálku označte „Výběrové řízení FO - rozpočtář". Přihlášky zasílejte na adresu:... Pokračování

Kniha RS 2022 -nabídka a školení k RS

16. 12. 2021

Dobrý den, MF zpracovalo pokyn k postupu dle vyhlášky o RS , vyhláška již vyšla ve sbírce, má č. 412/2021. Pokyn je obsáhlý, vložila jsem jej  do dokumentů v neplacené sekci.  Do knížky zapracuji Pokyn MF  k položkám a paragrafům do vyhlášky a přidám případné komentáře, takže bychom knihu Rozpočtová skladba 2022 vydali - viz nabídka publikací, předpoklad vydání a distribuce v ú... Pokračování

Upozornění - videa

15. 12. 2021

V sekci videa - DPH najdete novou sérii tří videí k problematice prominutí DPH u elektrické energie a plynu v 11 a 12/2021. Videa byla nahrána s ohledem na množící se dotazy k této problematice. Upozorňuji, že se týkají nejen plátců DPH, ale i neplátců (zejména vysvětlení, jak v současnosti vypadají faktury od dodavatelů energií). Pokračování

Změny předpisů MF

14. 12. 2021

Na stránkách MF najdete toto:  Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022: Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřesňuje některé definice v oblasti rozpočtu (obce např. často zaměňovaly rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu, byť jde o totéž); zároveň se snižuje výš... Pokračování

Inzerát na požádání Český Brod

13. 12. 2021

Dobrý den, Posílám text, který bychom rádi uveřejnili na obec účtuje a popřípadě příspěvkové organizace účtují.  Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní finančního odboru Městského úřadu Český Brod. Agenda obsahuje zejména komplexní vedení účetnictví včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního s... Pokračování

E-learningové kurzy

Kurzy

Publikace

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu