Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Tabulka o úvěrech, NFV

16. 01. 2024

Jedná se o podklady pro zpracování SZÚ=státního závěrečného účtu. Předává se MF k 1.3. 2024, kraje podklady kontrolují, je možné že termín předání obcím zkrátí. Obce vyplňují jen tabulku č. 1 o úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocích dle stavu k 31.12.2023.   Metodiky k vyplnění, najdete zde (obsahuje i postup ke SBER bank - jako poskytovatel úvěru se uvede Česk... Pokračování

Změny v zákoně o obcích od roku 2024 ještě jednou

15. 01. 2024

Jen upozorňujeme i v souvislosti s aktualitou z minulého týdne, že v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb.  je více změn pro rok 2024 a docela podstatných. Novela má číslo 418/2023 Sb. ze dne 30.11.2023. Jedná se o změny u DSO, společenství obcí, přenesené působnosti,  u odměňování zastupitelů, důležité jsou změny u částek pro schvalování radou a zastupitelstvem (20 tis. se mění na... Pokračování

MF - metodika pro správce místních poplatků

09. 01. 2024

Dobrý den, upozorňujeme na vydání metodiky k procesní novele zákona o místních poplatcích:  https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/metodicka-doporuceni/2024/metodicka-pomucka-k-procesni-novele-zakona-o-mistn-54356  Hezký den, tým obec účtuje Pokračování

Pokyn k RS od roku 2024

05. 01. 2024

Dobrý den, MF včera zveřejnilo Pokyn k RS od 1.1.2024 s vyznačením změn oproti poslednímu znění pokynu, může se vám hodit přehled změn zapracovaných přímo do textu Pokynu.  Najdete zde:  https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2024/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-mf-c-412-2021-sb-o-54293  Pozn. Pravděpodobně se ještě něco bud... Pokračování

Zprávy MF pro obce 2/2023

03. 01. 2024

Dobrý den, Zprávy MF pro obce č. 2/2023 vyšly 29.12.2023 najdete je zde:  https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2023/zpravy-mf-cislo-2-2023-54297 Mají tento obsah (kvůli obsahu dávám i na stránky www.pouctuje.cz): OBSAH:                                                                                                           s... Pokračování

Metodika odměňování zastupitelů od 2024

23. 12. 2023

Upozorňujeme na metodiku k odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d Pokračování

Účelové příspěvky na energie pro PO - video

22. 12. 2023

Ve videích najdete novou nahrávku k problematice účelových příspěvků na energie (případně jiné typy nákladů) poskytované pro příspěvkové organizace. V posledních letech se snažím doporučovat, aby nejistota ve výši skutečných nákladů na energie u PO byla právě řešena poskytnutím účelového příspěvku s vypořádáním na tyto energie. Zjistil jsem, že významná část (rozhodně ne ale n... Pokračování

Kniha RS vyjde až v cca v únoru 2024!

21. 12. 2023

Dobrý den, objednávka na knihu RS 2024 je akceptovaná, ale kniha vyjde až cca v únoru 2024 až budou zcela schválená a jasná znění předpisů ze strany MF pro rok 2024. Až vám kniha přijde, tak v ní bude vložena fa k úhradě, prosím neplaťte nic, dokud vytištěnou knihu a hlavně fa na knihu nebudete mít  "v ruce". Není to žádná změna - takto to bylo vždy, nabídka knihy cca v listop... Pokračování

Kurzy

Publikace

Elektronické publikace

E-learningové kurzy

Nové dokumenty

Nová videa

Návrh a tvorba webu