Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Inventarizace - systém a další upozornění

04. 01. 2021

Dobrý den, upravila jsem přes svátky dokumenty k inventarizaci, aktualizací nebylo potřeba mnoho, ale především jsem se snažila je znovu uvést do původního systému, jak k sobě patří. Jedná se o výklad vyhlášky a vzory směrnic a dokumentace k inventarizaci. Pro pochopení vazby dokumentů, tj. k co je k čemu a jak se má systém inventarizace zavést, aby splnil požadavky předpisů pr... Pokračování

Novela rozpočtové skladby (577/2020 Sb.) pro rok 2021

04. 01. 2021

Dobrý den Vážení uživatelé stránek, do dokumentů ke stažení jsou vloženy 3 dokumenty k novele vyhlášky o rozpočtové skladbě pro rok 2021 1. Novela RS 2021 - přehled změn  2. Znění novely - s modrým písmem u ustanoveních pro obce a kraje zajímavých  3. Poslední důvodová zpráva k novele -  s modrým písmem u ustanovení pro obce a kraje zajímavých  Pozn. Jako každý rok, tak i l... Pokračování

Zálohy a přání a kniha Majetek

30. 12. 2020

Dobrý den, nejprve chceme popřát Dobrý rok 2021, kéž by lepší než ten, co již končí!  Dali jsme do dokumentů výklad k zálohám na energie na vlastní i cizí spotřebu (přeprodeje) - jedná se o podrobné vysvětlení, jak se ze zálohami, dohadami a vyúčtováními pracuje. K tomuto dokumentu jsou 3 videa jako praktické ukázky, vždy ukázka fa a k tomu její zaúčtování, jedno video je i ve... Pokračování

Změny - daňové odepisování - 2020/2021

28. 12. 2020

Asi víte, že v rámci přijímaných daňových zákonů došlo také ke změně hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku a hranice pro TZ v zákoně o dani z příjmů. Pro popis změn si dovolím citovat z materiálu MF zveřejněném na následujícím odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-40144 Zvýšení hranice pro odpisování a zruš... Pokračování

Hezké Vánoce

23. 12. 2020

Přejeme Vám všem do obcí a měst a do příspěvkových organizací Hezké Vánoce ve zdraví, s rodinou a v pohodě.                                                                                    Tým obec účtuje Pokračování

Návrh a tvorba webu