Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účetnictví obcí a ostatních ÚSC

Aktuality

Aktualizace manuálu k DPH - zatím č. 1

09. 02. 2021

S ohledem na novou judikaturu a také KOOV bych rád postupně aktualizoval jednotlivé manuály k DPH. Zatím jsem připravil manuál k DPH č. 1, budu ale pokračovat dále. Nejedná se o nějaké zásadnější změny - tím největším tématem bude jak se postavit k poslednímu KOOV (z ledna 2021, o kterém jsem Vás informoval) dopadajícímu zejména na prodeje nemovitostí obcí. Tento KOOV otevřel z... Pokračování

Nový dokument k účtu 022 a 028

08. 02. 2021

V dokumentech najdete nový materiál k problematice účtu 022 (zejména soubory majetku ...) a účtu 028. Jedná se o materiál, který vychází z knihy "Dlouhodobý majetek ....". Pokračování

E - learning RS - posunutí termínu splnění

05. 02. 2021

Dobrý den, protože se častěji ozýváte o prodloužení termínu splnění e-learningu k rozpočtové skladbě kvůli hodně práce s účetními závěrkami, což je pravdou :o), tak jsem rovnou všem, kdo má termín ukončení testu do 18.2.2021 a kdo ještě nemá splněné všechny části testů, prodloužila termín do 31.3. 2021. Hezký den Ivana Schneiderová  Pokračování

Zprávy MF

05. 02. 2021

Dobrý den, vyšly zprávy MF č 1/2021 - financování obcí a krajů. Najdete v nich předčíslí účtů, predikce daňových příjmů a informace k dotacím na státní správu. Nejedná se o žádné podstatné změny.  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2021/zpravy-mf-cislo-1-2021-40811 Hezký den  Iva Schneiderová  Pokračování

Koordinační výbor KDP a GFŘ - prodej majetku a DPH

04. 02. 2021

Na konci ledna projednal koordinanční výbor KDP a GFŘ příspěvek týkající se vymezení situací, kdy daňový subjekt (zejména obec) jedná jako osoba povinná k dani. Na tomto dokumentu je zásadní následující: a) je potvrzeno ze strany GFŘ, že prodej mimo režim DPH (tedy obec nejedná jako osoba povinná k dani) se týká nejen situací, které představují výkon veřejné správy  b) orptot... Pokračování

Upozornění na chybu v dokumentu

03. 02. 2021

Upozorňujeme na chybu v nedávno zveřejněném dokumentu "Aplikace RS v účetnictví -výdaje, náklady, závazky" Chyba byla hned v úvodu na prvním listě u příkladu ke mzdám. Označeno žlutě, stravenkový paušál byl vyčleněn z účtu 521 na účet 527.  Dokument byl i zaslán jako elektronická příloha knihy k rozpočtové skladbě, proto se upozornění týká i uživatelů, kteří jej nestáhli, ale... Pokračování

Upozornění na dokument - judikatura soudů ČR k daním

28. 01. 2021

Do dokumnetů jsme vložil aktualizaci judikatury českých soudů k problematice zdaňování. Nyní tam přibylo 6 dalších případů, které se mi jeví jako zajímavé. Vím, že je to těžké čtení (spíše pro odborníky), ale jsou tam nyní skutečně i zajímavé případy, které se nám v praxi vyskytují (například nutnost rozdělování režimů fakturace u plnění, které jsou částečně v PDP a které nikol... Pokračování

Nájemné nebytových prostor v bytových domech a DPH

27. 01. 2021

Přeji dobrý den, byl jsem upozorněn svým kolegou, že se mezi obcemi/PO objevují názory, že u pronájmů nebytových prostor v rámci bytového domu (například obchod, kadeřnictví apod.) je nutno od roku 2021 uplatnit osvobození od DPH. Jsem přesvědčen, že tomu ale takto není. Zákon o DPH v této oblasti jasně říká, že od roku 2021 jsem povinen: a) u pronájmu obytného prostoru (bytu... Pokračování

Návrh a tvorba webu