Obec účtuje - Ing. Ivana Schneiderová

Acha obec účtuje s.r.o. je společnost autorky, lektorky a auditorky Ing. Ivany Schneiderové. Tyto stránky jsou určeny pracovníkům obcí, měst, DSO a krajů. Jejich hlavním účelem je pomoc pracovníkům ÚSC při řešení složité problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů.

Na problematiku příspěvkových organizací (PO) se specializují stránky www.pouctuje.cz.

Info

Bankovní účty (Fio banka): 2600160912/2010 - úhrada registrací a kurzů, 2500160931/2010 - úhrada publikací a SW OBES.

Kurzy

25-28/7 2016 Turnov

Dlouhodobý majetek ÚSC a dotace

Volný termín

8-11/8 2016 Turnov

Dlouhodobý majetek ÚSC a dotace

Na dotaz

22-25/8 2016 Turnov

Rozpočtový proces, rozpočtová skladba

Volný termín

5-7/9 2016 Turnov

Účetnictví ÚSC přehled a kontrola

Volný termín

15/9 2016 Ostrava

Daň z přidané hodnoty v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Volný termín

19-22/9 2016 Turnov

Rozpočtový proces, rozpočtová skladba

Volný termín

20/9 2016 Pardubice

Daň z přidané hodnoty v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Volný termín

23/9 2016 Praha

Daň z přidané hodnoty v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Volný termín

30/9 - 5/10 2016 Turnov

Účetnictví ÚSC pro začátečníky

Volný termín

11/10 2016 Plzeň

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

13/10 2016 Liberec

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

20/10 2016 Ostrava

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

21/10 2016 Olomouc

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

1/11 2016 Pardubice

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

4/11 2016 Praha 8

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

8/11 2016 Hradec Králové

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

15/11 2016 Turnov

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

22/11 2016 Zlín

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

24/11 2016 Brno

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

25/11 2016 Brno

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

1/12 2016 Karlovy Vary

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

2/12 2016 Ústí nad Labem

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

6/12 2016 Tábor

Účetní závěrka, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika

Volný termín

Aktuality

Smlouvy o prodeji nemovitosti Výsledky

28/6 2016 DPH - judikatura ESD - Český rozhlas

Přeji dobrý den, chtěl bych upozornit na skutečnost, že ESD rozhodl ve věci "Český rozhlas" - řešení, zda koncesionářský poplatek považovat či nepovažovat za úplatu za zdanitelné plnění a tedy také to, zda je případně předmětem daně. Judikát naleznete zde: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180682&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst... Pokračování

20/6 2016 Dotazy k NZUZ (vratky dotací)

Podařilo se mi získat nějaké odpovědi (ještě ne všechny) ke značení NZUZ, tak je zde dávám k dispozici:  1.        Značení vratek a odvodů dotací a případně i sankcí (opět neřešeno metodikou ani předpisem)  1.1.               Otázka:  Obec dostane dotaci před vypořádáním, k vypořádání dosud nedošlo. Dotace je v průběhu čerpání na základě průběžné kontroly VSK krácená o ne... Pokračování

20/6 2016 Další metodický materiál MVČR k registru smluv

Do volně přístupných dokumentů jsem vložil další metodický materiál MVČR k problematice registru smluv. Jedná se o materiál ze stránek Ministerstva vnitra k této problematice: http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d ... Pokračování

14/6 2016 Materiál ke knize RS - již lze otevřít

Závada s otvíráním dokumentu odstraněna (on je trochu velký) - již by měl jít při stažení Materiál ke knize RS otevřít dobře. Pozn. Je v docx. Děkuji za upozornění.   Pokračování

13/6 2016 Materiál ke knize RS 2016 - malinká oprava

Velmi se omlouvám, byla jsem upozorněna, že na str. 53 ve vzoru závěrečného účtu mi zůstal text, že obec schvaluje celoroční hospodaření, ale že má být, že obec dává souhlas s celoročním hospodařením. Na str. 13 a na str. 18 mám v dokumentu "souhlas" dobře, jen ve vzoru k ZÚ mi zůstalo "schválení" - prý to může být také vyčteno, tak radši píši tuto aktualitku, protože jste s... Pokračování